Zmylkowu zdźělenku „Wěsty zwisk njemóžno“ wotstronić

Jeli Firefox na wěste sydło (sydło, kotrehož URL so z prefiksom https započina) přistup nima, budźeće zmylkowu stronu z nadpismom Wěsty zwisk njemóžno widźeć, a zdźělenku wo tutym zmylku. Tutón nastawk někotre z tutych zmylkowych zdźělenkow wopisa.

Wěsty zwisk njeda so nawjazać

Hdyž websydło, kotrež wopytujeće, pospytuje wěstu komunikaciju mjez wašim ličakom a websydłom nawjazować, přepruwuje Firefox tutón pospyt, zo by zawěsćił, zo certifikat a metoda, kotruž websydło wužiwa, stej woprawdźe wěstej.

Někotre websydła pospytuja, zestarjene (hižo njewěste) TLS-mechanizmy za wěsty zwisk wužiwać. Firefox was přez to škita, zo nawigaciji k tajkim sydłam zadźěwa, jeli je problem z wěstym nawjazowanjom zwiska. Hdyž so to stawa, budźeće zmylkowu stronu widźeć, z móžnosću, Mozilla zmylk zdźělić.

Fx45 Report SSL Errors
Jeli na tutón problem storčiće, stajće so z mějićelemi websydła do zwiska a prošće jich, jich TLS-wersiju na wersiju aktualizować, kotraž je hišće aktualna a hišće wěsta.

Certifikatowe warnowanja

Firefox wužiwa certifikaty na wěstych websydłach, zo by zawěsćił, zo so waše daty na wotpohladaneho přijimarja sćelu a njedadźa so wot wotposłucharjow čitać. Za lisćinu certifikatowych warnowanjow a zmylkowe kody, hlejće nastawk Što „Waš zwisk wěsty njeje“ woznamjenja?.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla