What to do after you have subscribed to Mozilla VPN

Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

Follow the steps below to install Mozilla VPN on your device after purchasing a subscription:

 1. After subscribing to Mozilla VPN, you will receive a confirmation email with a link to create a password.
  If you didn't receive the confirmation email:
  1. Visit the Mozilla VPN website.
  2. Click on Already a subscriber on the top right side of the screen.
  3. You will then log in with your Firefox account and will be prompted to create a password.
 2. Once you have created the password, you'll be taken to https://vpn.mozilla.org/ where you can choose the platform for which you want to install Mozilla VPN.
  VPNDevices
 3. Follow the prompts to install Mozilla VPN on the device you selected.
 4. Once it's successfully downloaded and installed, open Mozilla VPN on your device.
 5. Sign in with your Firefox account (only required the first time).
 6. Click (or tap) the toggle to turn it on/off.

Related articles

Learn more:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije