Tutón forum diskusiji wo polěpšowanju přełožowanja nastawka "Tykače za awdio, widejo, hry a wjace wužiwać" słuži. Jeli chceće wobsah nastawka polěpšeć, dźiće k diskusiji jendźelskorěčneho nastawka.

Jeli pomoc k Firefox trjebaće, prašejće so prošu w forumje pomocy.