How to save a page as a PDF on Firefox for Android

Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

Saving a page as a PDF enables you to view it at your leisure and keep it as a readable format on your device.

Follow these simple steps to save a page as a PDF to an Android device using Firefox:

  1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) .
    Firefox Android
  2. Select Page from the menu.
    firefoxandroidpage
  3. In the Page menu, select Save as PDF.
    Draft for user HBloomer

It's that easy!

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: scootergrisen, Joni, Heather. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla