Tutón forum diskusiji wo polěpšowanju přełožowanja nastawka "Rozšěrjene nastajenja - přistupnosć, přehladowanje, syć, aktualizacije a dalše" słuži. Jeli chceće wobsah nastawka polěpšeć, dźiće k diskusiji jendźelskorěčneho nastawka.

Jeli pomoc k Firefox trjebaće, prašejće so prošu w forumje pomocy.