Pytanske polo w Firefox wužiwać

Móžeće pytanske polo w Firefox wužiwać, zo byšće web ze swojimi najlubšimi pytawymi přepytować.

Pytanske polo wužiwać

 1. Zapisajće prosće do pytanskeho pola na swojej symbolowej lajsće abo na stronje noweho rajtarka.
  Pytać nowy rajtark
 2. Mjeztym zo do pytanskeho pola na symbolowej lajsće pisaće, budźe waša stanradna pytawa namjety pokazować, zo by wam pomhała, spěšnišo pytać. Za dalše informacije hlejće Pytanske namjety w Firefox a Pytanske namjety w pytanskim polu Firefox wužiwać.
  Pytanske namjety fx48
 3. Tłóčće na returnEnter, zo byšće z pomocu swojeje standardneje pytawy pytał abo wubjerće druhu pytawu přez kliknjenje na jeje symbol.

K dispoziciji stejace pytawy

Firefox po standardźe slědowace pytawy sobu přinjese:

 • Yahoo za přepytowanje weba přez Yahoo
 • Google za přepytowanje weba přez Google
 • Bing za přepytowanje weba přez Microsoft Bing
 • Amazon.com za pytanje za produktami na nakupowanskim websydle Amazon.com
 • DuckDuckGo jako pytawa za wužiwarjow, kotřiž nochcedźa slědowani być, mjeztym zo pytaja
 • eBay za pytanje za artiklemi, kotrež su na eBay na předań abo maja so přesadźować
 • Twitter za pytanje ludźi na Twitter
 • Wikipedia (hsb) za pytanje w hornjoserbskej Wikipediji, swobodnej encyklopediji online
 • Yahoo za přepytowanje weba přez Yahoo
 • Google za přepytowanje weba přez Google
 • Bing za přepytowanje weba přez Microsoft Bing
 • Amazon.com za pytanje za produktami na nakupowanskim websydle Amazon.com
 • DuckDuckGo jako pytawa za wužiwarjow, kotřiž nochcedźa slědowani być, mjeztym zo pytaja
 • Twitter za pytanje ludźi na Twitter
 • Wikipedia (hsb) za pytanje w hornjoserbskej Wikipediji, swobodnej encyklopediji online
Přiměrće swoje pytanske nastajenja: Jeli tute nastajenja za was prawe njejsu, móžeće je lochko změnić. Zo byšće zhonił, kak, hlejće Standardne pytanske nastajenja w Firefox změnić a Pytawu w Firefox přidać abo wotstronić.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla