Tutón forum diskusiji wo polěpšowanju přełožowanja nastawka "Problemy z rozšěrjenjemi, drastami a hardwarowym pospěšenjom rozrisać" słuži. Jeli chceće wobsah nastawka polěpšeć, dźiće k diskusiji jendźelskorěčneho nastawka.

Jeli pomoc k Firefox trjebaće, prašejće so prošu w forumje pomocy.