Problemy Firefox z pomocu wěsteho modusa rozrisać

Wěsty modus je specielny modus Firefox, kotryž da so wužiwać, zo by problemy pytał a rozrisał. Wěsty modus znjemóžnja nachwilu hardwarowe pospěšenje, staja někotre nastajenja wróćo a znjemóžnja přidatki (rozšěrjenja a drasty), kotrež móhli problemy zawinować. Přirunujo zadźerženje Firefox w normalnym modusu z jeho zadźerženjom we wěstym modusu móžeće zawinu problema won namakać.

Kedźbu: Wužiwarjo Windows znaja snano wěsty modus za Windows. Wěsty modus Firefox z wěstym modusom Windows ničo zhromadne nima.

Funkcija Firefox wróćo stajić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Kak Firefox we wěstym modusu startujeće

Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej PomocKlikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)
Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)

Wokno wěsteho modusa

wokno wěsteho modusa fx50.1.0 win10

Maće dwě móžnosći:

  • Klikńće na tłóčatko We wěstym modusu startować, zo byšće swoje rozšěrjenja a drasty a hardwarowe pospěšenje nachwilu znjemóžnił a přiměrjenja symbolowych lajstow a tłóčatkow wróćo stajił. Hdyž wěsty modus wopušćeće, a Firefox normalnje startujeće, so waše rozšěrjenja, drasty a nastajenja w tym stawje wobnowja, w kotrymž běchu před startowanjom wěsteho modusa.
  • Klikńće na tłóčatko Firefox wobnowić, zo byšće Firefox na swój wuchadny staw wobnowił a swoje najwažniše daty składował. Hlejće Firefox wobnowić - přidatki a nastajenja wróćo stajić za dalše informacije wo tutej móžnosći.

Rozrisowanje problemow we wěstym modusu

Hdyž Firefox je we wěstym modusu, móžeće jeho zadźerženje testować a hladać, hač problem je rozrisany.

Problem we wěstym modusu tež wustupuje

Jeli problem we wěstym modusu tež wustupuje, njezawinuje so přez rozšěrjenje abo drastu. Druhe móžne zawiny móhli tykače abo změny być, kotrež su so w nastajenjach Firefox přewjedli a kotrež so we wěstym modusu njeznjemóžnjeja. Hlejće slědowace nastawki za rozrisanje:

Problem we wěstym modusu njewustupuje

Jeli problem we wěstym modusu njewustupuje, zawinuje so zwjetša přez rozšěrjenje, drastu abo hardwarowe pospěšenje.

Wěsty modus wopušćić

  1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

    Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

  2. Startujće Firefox, kaž to zwjetša činiće.
Bazuje na informacijach z nastawka Safe mode (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla