Placki zmóžnić a znjemóžnić, kotrež websydła wužiwaja, zo bychu waše nastajenja składowali

Placki so přez websydła na wašim ličaku składuja, kotrež wopytujeće a wobsahuja informacije kaž na přikład sydłowe nastajenja abo přizjewjenski status. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće placki w Firefox zmóžnić a znjemóžnić.

Kak móžu plackowe nastajenja změnić?

Pokiw: Placki su po standardźe w Firefox zmóžnjene.

Zo byšće swoje nastajenja přepruwował abo změnił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Priwatnosć.

 3. Stajće Firefox budźe: do Swójske nastajenja za historiju wužiwać.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux Priwatnosć swójske nastajenja historija
 4. Stajće hóčku do kašćika pódla Placki ze sydłow akceptować, zo byšće placki zmóžnił a wotstrońće hóčku, zo byšće je znjemóžnił.
  Nastajenja Placki akceptować
 5. Wubjerće, kak dołho placki smědźa składowane być:
  • Wobchować hač do:
   doniž njespadnu: Kóždy plack budźe so wotstronić, hdyž swój datum spadnjenja docpěje, kotryž je so wot sydła postajił, kotrež je plack składowało.
   doniž so Firefox njezačini: Placki, kotrež su na wašim ličaku składowane, so wotstronja, hdyž so Firefox začinja.
   kóždy raz so prašeć: Pokazuje kóždy raz wokno, hdyž websydło pospytuje plack słać, a praša so was, hač chceće jón składować abo nic.
 6. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Websydła plackowe zmylki zdźěleja

Jeli websydło zmylk zdźěla, kotryž wupraja, zo njemóžeće placki akceptować, hlejće Websites say cookies are blocked - Unblock them.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla