Tutón forum diskusiji wo polěpšowanju přełožowanja nastawka "Konfiguraciski editor za Firefox" słuži. Jeli chceće wobsah nastawka polěpšeć, dźiće k diskusiji jendźelskorěčneho nastawka.

Jeli pomoc k Firefox trjebaće, prašejće so prošu w forumje pomocy.

Diskusija wo Konfiguraciski editor za Firefox

Nitki njejsu. Wy měł snano nitku wutworić!