Kachlički na stronje Nowy rajtark schować abo pokazać

Móžeće swoju stronu Nowy rajtark tak nastajić, zo by waše najhusćišo wopytane sydła abo docyła ničo pokazała. Za přistup na wodźenske elementy klikńće na symbol zubateho koleska w hornim prawym róžku noweho rajtarka. Zhońće tu wjace wo tutych wodźenskich elementach.

Waše najlubše sydła pokazać

Klikńće na symbol zubateho koleska na stronje Noweho rajtarka a stajće hóčku pódla Waše najlubše sydła pokazać.

nowy rajtark najlubše sydła pokazać fx47

Prózdny nowy rajtark pokazać

Zo byšće wšě sydła ze strony noweho rajtarka wotstronił, wubjerće Prózdnu stronu pokazać.

nowy rajtark prózdnu stronu pokazać fx47

Wodźenske elementy noweho rajtarka znjemóžnić

Zo byšće wšitko na stronje noweho rajtarka schował, inkluziwnje wodźenske elementy noweho rajtarka, přewjedźće slědowace kroki:

  1. Zapodajće about:config do adresoweho pola a tłóčće .

    • Zwjetša so potom warnowanje about:config "Přez to móžeće swoju garantiju zhubić!" jewi. Klikńće na Budu kedźbliwy, lubju!Akceptuju riziko, zo byšće so na stronu about:config dóstał.
  2. Pisajće browser.newtab.url do pytanskeho pola.
  3. Klikńće dwójce na nastajenje browser.newtab.url a změńće URL wot about:newtab do about:blank. Zapodajće alternatiwnje URL, zo byšće jón za swoju startowu stronu abo preferowanu startowu stronu do about:home změnił.
  4. Klikńće na W porjadku a začińće rajtark about:config.

Zo byšće wšitko na stronje noweho rajtarka schował, inkluziwnje wodźenske elementy noweho rajtarka (abo, zo byšće stronu wubrał, kotraž so w nowym rajtarku wočinja), móžeće přidatk New Tab Override (browser.newtab.url replacement) instalować.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla