Export bookmarks to Internet Explorer

Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

You can export your Firefox bookmarks for use in other browsers. This guide shows you how to export your Firefox bookmarks and import them into Internet Explorer on Windows. The Internet Explorer browser is not currently available for your operating system.

Exporting bookmarks from Firefox

 1. Click on the menu button fx57menuFx89menuButton to open the menu panel. Click the Library 57 library icon button on your toolbar. (If you don't see it, click the menu fx57menu button, then click Libraryclick the menu fx89menuButton button.) Click Bookmarks and then click the Show All BookmarksManage Bookmarks bar at the bottom.

 2. From the toolbar on the Library window, click the Import and Backup button
  Fx80BookmarksLibrary-mac
  Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML… from the drop-down menu.
  Library window - Export Bookmarks to HTML

  Fx80BookmarksLibrary-linux
 3. In the Export Bookmarks File window that opens, choose a location to save the file, which is named bookmarks.html by default. The desktop is usually a good spot, but any place that is easy to remember will work.
 4. Click the Save button. The Export Bookmarks File window will close.
 5. Close the Library window.

Your bookmarks are successfully exported from Firefox. To import them into Internet Explorer, proceed to the next section.


Importing bookmarks into Internet Explorer

Note: The following steps are for Internet Explorer 9 and above. Steps for previous versions may be slightly different.
 1. Start Internet Explorer.
 2. Press the Alt key on your keyboard. The menu bar (with File, Edit, View, etc.) will appear.
 3. Click on the File menu and select Import and Export.... The Import/Export Settings window will appear.
  Importing IE Favorites 1
 4. In the Import/Export Settings window, click to select Import from a file and then click the Next button.
 5. Select Favorites and then click the Next button.
 6. Click the Browse button. The Select Bookmark File window will open.
  76bcb3a108d46d756d2677d644020564-1286452173-825-7.png
 7. Locate the bookmarks.html file you previously created and then click the Open button.
 8. The full location of the bookmarks.html file will be shown in the text box. Click on the Next button.
  76bcb3a108d46d756d2677d644020564-1286452173-825-8.png
 9. Click on the Favorites folder and click on the Import button.
  76bcb3a108d46d756d2677d644020564-1286452173-825-9.png
 10. It may take a minute or two for your bookmarks to be imported, depending on how many you have. This final page lets you know we have completed importing our bookmarks. Click on the Finish button, to complete the import.
  76bcb3a108d46d756d2677d644020564-1286453078-977-1.png

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije