Learn the Basics: get started

Tab basics

  • Pregledavanje po karticama Možete koristiti jedan Firefox prozor za pregledavanje više web stranica. Svaka web stranica je prikazana u svojoj kartici.
  • Što je App Tabs? Pinned Tabs(zakačene kartice ili App Tabs) vam omogućavaju da svoje omiljene web aplikacije, poput Facebooka-a i Gmail-a, držite otvorene i samo klik daleko. Ovaj članak vam objašnjava kako ih koristiti.

In English