Learn the Basics: get started

Use bookmarks

The basics of using bookmarks

  • Brisanje Zabilješki
  • Zabilješke Zabilješke omogućavaju spremanje linkova stranica koje ste posjetili u Firefox bez da Vi morate zapamtiti njihove web adrese. Ovaj članak opisuje kako napraviti novu zabilješku, pogledati i upravljati sa već napravljenim zabilješkama, uvoz zabilješki iz drugih pretraživača, i rješavanje problema sa zabilješkama u Firefox.

In English