מוצגות שאלות עם התגיות: הצגת כל השאלות

Highlighting dropdown lists of menu bar

Hello there , I am trying to modify the menu-bar dropdown items when I hover over the list that opens with my mouse ( the dropdown list of any of Help , Tools , Bookmarks… (read more)

Hello there , I am trying to modify the menu-bar dropdown items when I hover over the list that opens with my mouse ( the dropdown list of any of Help , Tools , Bookmarks , History etc...). It is barely noticeable. I can hardly see the item chosen. I could use some help using the css. I am using FF93 and my platform is win7. Thanks look4

נשאלה על־ידי look4 ב־אתמול

תגובה אחרונה על־ידי look4 ב־אתמול