מוצגות שאלות עם התגיות: הצגת כל השאלות
  • נפתרה

After the recent Windows update 22H2, Firefox started randomly freezing for 30-60 seconds

I've tried refreshing and using it with zero addons. At the moment it seems to be freezing after I copy things from a textarea. It started freezing just after the Windo… (read more)

I've tried refreshing and using it with zero addons. At the moment it seems to be freezing after I copy things from a textarea. It started freezing just after the Windows update... core isolation is OFF (laptop doesn't support it)... Firefox is at the latest version too.

Asked by noxtras לפני 5 חודשים

Answered by AliceWyman לפני 5 חודשים