Learn the Basics: get started

Learn all you need to know to get started with Firefox.

  • שימוש ב־Mozilla Firefox
  • מנהל ההורדות מהו מנהל ההורדות? מנהל ההורדות הוא רכיב של Firefox המאפשר לך לנהל ולעקוב אחר הורדות הקבצים שלך. זוהי דרך נוחה ו
  • גלישה באמצעות לשוניות דפדוף עם לשוניות מאפשר לך לפתוח לשוניות, כאשר כל אחת מציג דף אינטרנט, בתוך חלון בודד של Firefox. הינך יכול לפתוח ק
  • פרופילים הידעת כי כל ההגדרות שלך ב־Firefox כגון דף הבית שלך, איזה סרגלים נמצאים בשימוש, הססמאות השמורות וסימניות כולן נשמרות בתיקיית פרופיל מיוחדת? זה נכון; תיקיית הפרופיל שלך נשמרת במקום נפרד מתיקיית התוכנה כך שאם משהו ישתבש בעתיד עם Firefox המידע שלך יישאר במקומו. זה אומר גם שניתן להסיר את Firefox מבלי לאבד את ההגדרות ושאין צורך להתקין מחדש את הדפדפן כדי לנקות מידע או לפתור בעיה.
  • mouse_shortcuts-he לפניך רשימה של מקשי הקיצור הנפוצים ביותר לעכבר ב-Mozilla Firefox. פקודהמקש קיצור אחורהCtrl+גלול מטהShift+גלול מטה סגור
  • קיצורי מקלדת לפניך רשימה של מקשי הקיצור הנפוצים ביותר של Mozilla Firefox.

In English