תיקון בעיות אטיות, קריסות, הודעות שגיאה ותקלות נוספות

תהליכים לניתוח ותיקון בעיות

מצב בטוח

מצב בטוח הוא מצב של Firefox המיועד לפתרון בעיות. מצב זה יכול לשמש לאיפוס הגדרות, הפעלה של הדפדפן ללא תוספת, ואבחון בעיות בדפדפן.

באנגלית

Illustration of hands

התנדבות

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

מידע נוסף