Download, install and migration

  • Firefox versions and languages
  • Copy your personal information from one browser to another
  • התקנת Firefox על Windows
  • ניהול פרופילים Firefox שומר את הפרטים האישיים שלך כגון סימניות, ססמאות והעדפות משתמש באוסף קבצים הנקראים פרופיל, במיקום מופרד מתיקיית התוכנה עצמה. ניתן להגדיר מספר פרופילים נפרדים ב־Firefox, כך שכל אחד מהם יכיל פרטים אישיים. מנהל הפרופילים מאפשר יצירה, מחיקה, שינוי שם ומעבר בין פרופילים.
  • פרופילים הידעת כי כל ההגדרות שלך ב־Firefox כגון דף הבית שלך, איזה סרגלים נמצאים בשימוש, הססמאות השמורות וסימניות כולן נשמרות בתיקיית פרופיל מיוחדת? זה נכון; תיקיית הפרופיל שלך נשמרת במקום נפרד מתיקיית התוכנה כך שאם משהו ישתבש בעתיד עם Firefox המידע שלך יישאר במקומו. זה אומר גם שניתן להסיר את Firefox מבלי לאבד את ההגדרות ושאין צורך להתקין מחדש את הדפדפן כדי לנקות מידע או לפתור בעיה.

In English