Download, install and migration

Learn how to download Firefox on your desktop devices or move information to and from other browsers.

  • Firefox versions and languages
  • Copy your personal information from one browser to another
  • עדכון Firefox Firefox מעדכן את עצמו אוטומטית. מאמר זה מסביר איך תהליך העדדכון עובד ואיך לבדוק באופן ידני אחר עדכונים
  • התקנת Firefox על Windows
  • פרופילים הידעת כי כל ההגדרות שלך ב־Firefox כגון דף הבית שלך, איזה סרגלים נמצאים בשימוש, הססמאות השמורות וסימניות כולן נשמרות בתיקיית פרופיל מיוחדת? זה נכון; תיקיית הפרופיל שלך נשמרת במקום נפרד מתיקיית התוכנה כך שאם משהו ישתבש בעתיד עם Firefox המידע שלך יישאר במקומו. זה אומר גם שניתן להסיר את Firefox מבלי לאבד את ההגדרות ושאין צורך להתקין מחדש את הדפדפן כדי לנקות מידע או לפתור בעיה.
  • ניהול פרופילים Firefox שומר את הפרטים האישיים שלך כגון סימניות, ססמאות והעדפות משתמש באוסף קבצים הנקראים פרופיל, במיקום מופרד מתיקיית התוכנה עצמה. ניתן להגדיר מספר פרופילים נפרדים ב־Firefox, כך שכל אחד מהם יכיל פרטים אישיים. מנהל הפרופילים מאפשר יצירה, מחיקה, שינוי שם ומעבר בין פרופילים.

In English