קיצורי מקלדת

This article may be out of date.

An important change has been made to the English article on which this is based. Until this page is updated, you might find this helpful: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly 

לפניך רשימה של מקשי הקיצור הנפוצים ביותר של Mozilla Firefox. אם אפשרת מקשי קיצור לעריכת טקסט בסגנון Emacs בGNOME, הם יעבדו גם ב Firefox. אם מקש קיצור לעריכת טקסט של Emacsמתנגש עם מקשי הקיצור הרגילים conflicts with the default shortcuts (לדוגמאCtrl+K), מקשי הקיצור של Emacs מקבלים עדיפות אם כרגע הסמן נמצא בתוך תיבת טקסט (כולל סרגל המיקום וסרגל החיפוש). במקרים כאלה, תוכל להשתמש במקשי הקיצור החלופיים, אם כאלה רשומים בטבלה.

פקודה מקש קיצור
ניווט
אחורה AltOpt+Left Arrow
Backspace
AltOpt+Left Arrow
Backspace
CtrlCmd+[
CtrlCmd+[
CtrlCmd+Left Arrow
Delete
קדימה AltOpt+Right Arrow
Shift+Backspace
AltOpt+Right Arrow
Shift+Backspace
CtrlCmd+]
CtrlCmd+]
CtrlCmd+Right Arrow
Shift+Delete
לך לאתר הבית AltOpt+Home
פתח קובץ CtrlCmd+O
טען מחדש F5
CtrlCmd+R
טען מחדש (שכתב את המטמון) CtrlCmd+F5
CtrlCmd+Shift+R
עצור CtrlCmd+.
Esc
דף נוכחי
לך לסוף הדף End
לך לראש הדף Home
עבור למסגרת הבאה F6
עבור למסגרת הקודמת Shift+F6
הצג מידע על הדף CtrlCmd+I
הצג את מקור הדף CtrlCmd+U
הדפס CtrlCmd+P
שמור דף בשם CtrlCmd+S
גודל הטקסט: הקטן CtrlCmd+-
גודל הטקסט: הגדל CtrlCmd+ +
גודל הטקסט: שחזר CtrlCmd+0
עריכה
העתק CtrlCmd+C
גזור CtrlCmd+X
מחק Delete
הדבק CtrlCmd+V
בצע שוב CtrlCmd+YCtrlCmd+Shift+Z
בחר הכל CtrlCmd+A
בטל CtrlCmd+Z
חיפוש
מצא בדף זה CtrlCmd+F
מצא שוב F3
CtrlCmd+G
מצא קישור תוך כדי הקלדה '
מצא טקסט תוך כדי הקלדה /
מצא את הקודם Shift+F3
חיפוש ברשת CtrlCmd+K
CtrlCmd+E

CtrlCmd+J
חלונות ולשוניות
סגור לשונית CtrlCmd+W
Ctrl+F4
סגור חלון CtrlCmd+Shift+W
AltOpt+F4

הזז לשונית ימינה (הלשונית הפעילה) CtrlCmd+Left Arrow
CtrlCmd+Up Arrow
הזז לשונית שמאלה (הלשונית הפעילה) CtrlCmd+Right Arrow
CtrlCmd+Down Arrow
הזז לשונית להתחלה (הלשונית הפעילה) CtrlCmd+Home
הזז לשונית לסוף (הלשונית הפעילה) CtrlCmd+End
לשונית חדשה CtrlCmd+T
חלון חדש CtrlCmd+N
לשונית הבאה Ctrl+TabCtrlCmd+AltOpt+Right Arrow
Ctrl+Page Down
פתח את הכתובת בלשונית חדשה AltOpt+EnterReturn
לשונית קודמת Ctrl+Shift+TabCtrlCmd+AltOpt+Left Arrow
Ctrl+Page Up
בחר לשונית (1 עד 9) CtrlCmdAltOpt+(1 עד9)
כלים
הוספת סימנייה לכל הלשוניות CtrlCmd+Shift+D
הוסף לסימניות CtrlCmd+D
סרגל הצד סימניות CtrlCmd+B
CtrlCmd+I
דפדוף עם סמן F7
חלון ההורדות CtrlCmd+JCtrlCmd+Y
סרגל הצד היסטוריה CtrlCmd+HCtrlCmd+Shift+H
נקה נתונים אישיים CtrlCmd+Shift+Del
שונות
השלם סיומת .com לכתובת CtrlCmd+EnterReturn
השלם סיומת .net לכתובת Shift+EnterReturn
השלם סיומת .org לכתובת CtrlCmd+Shift+EnterReturn
מחק את פריט ההשלמה האוטומטית הנבחר Shift+Del
מסך מלא F11
הודעת דואר חדשה CtrlCmd+Shift+M
בחר את סרגל המיקום AltOpt+D
F6
CtrlCmd+L
בחר את מנוע החיפוש הקודם
(כאשר סרגל החיפוש בפוקוס)
CtrlCmd+Up Arrow
בחר את מנוע החיפוש הבא
(כאשר סרגל החיפוש בפוקוס)
CtrlCmd+Down
// These fine people helped write this article:Tomer Cohen, Cheng Wang. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support