היכן אוכל למצוא את הקוד להוספת התקן ל־Firefox Sync?

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

כאשר מנסים להוסיף התקן ל־Firefox Sync, נתבקש להכניס קוד שסופק על־ידי ההתקן. מאמר זה יציג כיצד למצוא את הקוד.

היכן אוכל למצוא את הקוד במכשיר המריץ Android?

 1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , choose Settings (you may need to tap More first) and, finally, Sync.
 2. The code to add this device appears.
  sync_recovery3

היכן אוכל למצוא את הקוד במחשב אחר?

 1. בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על הכפתור Firefox, (התפריט Tools בחלונות Windows XP) ואז לחץ על Optionsבשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferencesבקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Tools ובחר באפשרות Options...בשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר באפשרות Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferences...
 2. Click on the Sync tab.
 3. Click Set Up Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 4. Under I already have a Firefox Sync account click Connect and the code to add this computer will be displayed.
  Comp Code
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox buttonclick the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Win
 1. On the menu bar, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Mac
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Lin

 

These fine people helped write this article: Tomer Cohen. You can help too - find out how.