כיצד לסנכרן את Firefox בין המחשב השולחני והמכשיר הנייד?

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

באפשרותך להשתמש ב־Firefox Sync כדי לשתף את הסימניות, הססמאות, ההגדרות, ההיסטוריה והלשוניות הפתוחות בין המחשב השולחני שלך והמכשיר הנייד. כדי לבצע זאת עליך ראשית להגדיר את Firefox Sync על המחשב השולחני ואז להוסיף את ההתקן הנייד באמצעות קוד ההפעלה שיוצג לך.

חלק ראשון: הגדרת Firefox Sync על המחשב השולחני

 1. בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על הכפתור Firefox, (התפריט Tools בחלונות Windows XP) ואז לחץ על Optionsבשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferencesבקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Tools ובחר באפשרות Options...בשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר באפשרות Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferences... . In the OptionsPreferences window, click on the Sync tab.
 2. Click Set Up Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 3. Click Create a New Account.
  Sync Setup 2
 4. Enter your email address, create a password and confirm it. Then check "I agree to the Terms of Service and Privacy Policy" and click NextContinue.
 5. This is your Sync KeyRecovery Key. Now is a good time to save or print a copy of your key and store it somewhere safe. When you are done with this step, click NextContinue.
  Sync Setup 4
  מטרת מפתח הסנכרון היא להצפין את המידע שלך, לפני שהוא נשלח לשרתים של מוזילה. אפשר לחשוב עליו כמפתח אשר נועל את האינפורמציה שלך בתוך כספת שרק אתה יכול לפתוח. זה אומר שלא מוזילה, ולא אף אחד אחר, יוכל לקרוא את המידע שלך מבלי שיהיה לו מפתח הסנכרון כדי לפתוח את הנעילה.
 6. Confirm that you are not a robot by entering the text from the image. Then click NextContinue.
 7. You will see a Setup Complete! message. Click FinishDone to close the setup window and take you back to the Sync panel.
  setup complete
 8. You do not need to do anything else. Firefox Sync will automatically sync your data in the background from here on.
  This first sync should happen quickly but may take more than 30 minutes depending on how much information needs to be synced.
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox buttonclick the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click Create a New Account.
 3. Fill in your account details:
  Sync Setup 10 - Win
  • Email address
  • Choose a password and enter it a second time to make sure you have it right.
  • Agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
  • Confirm that you're not a robot by filling the captcha form!
  • To change what information gets synced, click Sync Options. The default is to sync your bookmarks, passwords, preferences, history and tabs.The default is to sync your add-ons, bookmarks, passwords, preferences, history and tabs.
  • Finally, click Next.
 4. You will see a Setup Complete! message. Click Close to close the progress window and take you back to Firefox. Don't worry, your data will continue to be encrypted and uploaded in the background.
  Note: This first sync should happen quickly but may take more than 30 minutes depending on how much information needs to be synced.
 1. On the menu bar, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click Create a New Account.
 3. Fill in your account details:
  Sync Setup 10 - Mac
  • Email address
  • Choose a password and enter it a second time to make sure you have it right.
  • Agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
  • Confirm that you're not a robot by filling the captcha form!
  • To change what information gets synced, click Sync Options. The default is to sync your bookmarks, passwords, preferences, history and tabs.The default is to sync your add-ons, bookmarks, passwords, preferences, history and tabs.
  • Finally, click Continue.
 4. You will see a Setup Complete! message. Click Close to close the progress window and take you back to Firefox. Don't worry, your data will continue to be encrypted and uploaded in the background.
  Note: This first sync should happen quickly but may take more than 30 minutes depending on how much information needs to be synced.
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click Create a New Account.
 3. Fill in your account details:
  Sync Setup 10 - Lin
  • Email address
  • Choose a password and enter it a second time to make sure you have it right.
  • Agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
  • Confirm that you're not a robot by filling the captcha form!
  • To change what information gets synced, click Sync Options. The default is to sync your bookmarks, passwords, preferences, history and tabs.The default is to sync your add-ons, bookmarks, passwords, preferences, history and tabs.
  • Finally, click Next.
 4. You will see a Setup Complete! message. Click Close to close the progress window and take you back to Firefox. Don't worry, your data will continue to be encrypted and uploaded in the background.
  Note: This first sync should happen quickly but may take more than 30 minutes depending on how much information needs to be synced.

שלב שני: קבלת קוד ההפעלה במכשיר הנייד

קבלת הקוד במכשיר Android

 1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , choose Settings (you may need to tap More first) and, finally, Sync.
 2. The code to add this device appears.
  sync_recovery3

קבלת הקוד ב־iPhone

The template "iphonecode" does not exist or has no approved revision.

שלב שלישי: חיבור המכשיר הנייד שברשותך אל חשבון הסנכרון

יש להכניס את הקוד על המחשב השולחני כדי לחבר את המכשיר הנייד אל חשבון הסנכרון

 1. בחלק Firefox Sync Account, לחץ על Add a Device וחלון הוספת ההתקן ייפתח.
  Add Device Win1 Add Device Mac1 Add Device Lin1

 2. הכנס את הקוד שבחלון Add a Device, כפי שהוא מוצג, בהתקן השני שלך. לאחר מכן לחץ על NextContinue.
  Add Device Win2 Add Device Mac2 Add Device Lin2
 3. כאשר הקוד יתקבל, אתה תראה הודעת Device Connected ב Firefox, וההתקן שלך יתחיל מיד להסתנכרן. לחץ על FinishDone כדי לסגור את חלון ההגדרה ולחזור אל פאנל הסנכרון.
  Add Device Win3 Add Device Mac3 Add Device Lin3

מה אם אינני בקרבת המחשב?

ניתן לבצע את הצעדים הבאים על מכשירים ניידים שברצונך להוסיף אל Firefox Sync.

לעתים מנסים להוסיף התקן אל חשבון הסנכרון ולא נמצאים בסמוך למחשב כך שלא ניתן להשלים את הפעולה באמצעות הזנת קוד ההפעלה שלך.

חיבור מכשיר Android

יש לבצע את הצעדים הבאים על מכשיר ה־Android שברשותך.

 1. העבר אצבעך שמאלה, לחץ על סמליל ההגדרות, ובחר בלשונית המאפיינים
 2. בחלק הסנכרון, לחץ על Connect
 3. במסך Connect to Sync, לחץ על I'm not near my computer...
  Mobile Sync set up 2
 4. בהמשך, הכנס את שם החשבון (כתובת דוא"ל), הסיסמא, ומפתח הסנכרון שלך, ולחץ על Connect
  מפתח הסנכרון שלך הוא סדרה ארוכה של תווים שנוצרה עבורך כשהגדרת את חשבון הסנכרון שלך. תוכל למצוא אותו על ידי מעקב אחר ההוראות במאמר היכן נמצא מפתח הסנכרון שלי?

חיבור מכשיר iPhone

יש לבצע את הצעדים הבאים ב־Firefox Home. The template "addiphone" does not exist or has no approved revision.

שלב שני: חיבור המכשיר הנייד אל חשבון הסנכרון שלך

יש לבצע את הצעדים הבאים על המכשיר הנייד שברצונך לקשר אל Firefox Sync.

 1. העבר אצבעך שמאלה, לחץ על סמליל ההגדרות, ובחר בלשונית המאפיינים
 2. בחלק הסנכרון, לחץ על Connect
 3. במסך Connect to Sync, לחץ על I'm not near my computer...
  Mobile Sync set up 2
 4. בהמשך, הכנס את שם החשבון (כתובת דוא"ל), הסיסמא, ומפתח הסנכרון שלך, ולחץ על Connect
  מפתח הסנכרון שלך הוא סדרה ארוכה של תווים שנוצרה עבורך כשהגדרת את חשבון הסנכרון שלך. תוכל למצוא אותו על ידי מעקב אחר ההוראות במאמר היכן נמצא מפתח הסנכרון שלי?

// These fine people helped write this article:Tomer Cohen. You can help too - find out how.
Volunteer for Mozilla Support