כיצד להחזיר את הלשוניות לתחתית כפי שהן היו בעבר? | How to

כיצד להחזיר את הלשוניות לתחתית כפי שהן היו בעבר?

Our volunteers are working on translating this article. Until it's ready, maybe the English version can be of some help.

REDIRECT How to make the new Firefox look like the old Firefox


Share this article: <a href="http://mzl.la/172WEhJ">http://mzl.la/172WEhJ</a>

These fine people helped write this article: . You can help too - find out how.
Get support for another platform:
Customize this article

Firefox