Template:newfeatureupdate

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.
This feature is available on a newer version of Firefox. Update Firefox to the latest release to use this new feature.
// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.
Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla