Firefox Focus in India, Indonesia, The Philippines and Thailand

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

On January 31, 2019, Firefox Focus will no longer be offered in the Google Play store in India, Indonesia, the Philippines, and Thailand.

We are now offering Firefox Lite, an even more lightweight mobile browser which also offers tracking protection and private browsing, in addition to screenshots, multiple tabs and bookmarks.

We are working on adding other Firefox Focus features to Firefox Lite and Firefox for Android.

// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla