Eheka Pytyvõha

Emboyke pytyvõha apovai. Ndorojeruremo’ãi ehenói térã eñe’ẽmondóvo pumbyrýpe ha emoherakuãvo marandu nemba’etéva. Emombe’u tembiapo imarãkuaáva ko “Marandu iñañáva” rupive.

Learn More

Instead of my google home page, I get firefox and abine's home pages since I updated to the latest Firefox.

  • Mbohavai’ỹre
  • 1 oguereko ko apañuãi
  • 7 Hecha
more options

I had Abine as an add-on as spyware, and google set as my home page. Since updating to the latest version of firefox, I get both firefox's web site and abine's web site loading every time I go online. How do I stop this and restore my google home page?