Eheka Pytyvõha

Emboyke pytyvõha apovai. Ndorojeruremo’ãi ehenói térã eñe’ẽmondóvo pumbyrýpe ha emoherakuãvo marandu nemba’etéva. Emombe’u tembiapo imarãkuaáva ko “Marandu iñañáva” rupive.

Learn More

How do I remove the side scrolloing bar on my firefox browser for mac?

  • Mbohavai’ỹre
  • 0 oguereko ko apañuãi
  • 4 Hecha
more options

How do I remove the side scrolloing bar on my firefox browser for mac? It interfers with the mouse?

How do I remove the side scrolloing bar on my firefox browser for mac? It interfers with the mouse?

Nde eikéke nde mba’etepe embohovái hag̃ua ñe’ẽmondo. Ikatúpa, emoñepyrũ peteĩ porandu, ndereguerekói gueteriramo nemba’ete.