Eheka Pytyvõha

Emboyke pytyvõha apovai. Ndorojeruremo’ãi ehenói térã eñe’ẽmondóvo pumbyrýpe ha emoherakuãvo marandu nemba’etéva. Emombe’u tembiapo imarãkuaáva ko “Marandu iñañáva” rupive.

Learn More

Downlo

  • Mbohavai’ỹre
  • 0 oguereko ko apañuãi
  • 2 Hecha
more options

Help me

Help me

Moambuepyre cbrickley rupive

Nde eikéke nde mba’etepe embohovái hag̃ua ñe’ẽmondo. Ikatúpa, emoñepyrũ peteĩ porandu, ndereguerekói gueteriramo nemba’ete.