How to disable the built-in PDF viewer and use another viewer

Níor aistrigh aon duine an t-alt seo fós. Má tá taithí agat ar aistriúchán SUMO cheana, is féidir é an t-alt a aistriú anseo. Chun tuilleadh eolais faoin chóras aistriúcháin SUMO a fháil, tosaigh anseo.

Third-party PDF viewers are available, if you prefer not to use the Firefox built-in viewer. To switch from the built-in PDF viewer to another viewer:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the Applications panel.In the General panel, go down to the Applications section.
  3. Find Portable Document Format (PDF) in the list and click on it to select it.
  4. Click on the drop-down arrow in the Action column for the above entry and select the PDF viewer you wish to use.
    ApplicationsPDF Fx47Applications-PDFwin7 Fx55Applications-PDF Fx56GeneralApplications-PDF Fx56GeneralApplications-PDF_Linux applications 57 Fx57Applications-pdf-win7
    Note: If you want to view PDF files in Firefox using a plugin, instead of in an external PDF reader application, select Use PDF plugin name (in Firefox). For more information, see View PDF files in Firefox.
  5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

An bhfuil tú sásta leis an alt seo? Fan go fóill, le do thoil...

Seo iad na daoine a rinne obair ar an alt seo: AliceWyman, philipp, Tonnes, Michael Verdi, Amit Kumar Thakur, user917725, Joni, Heather, OmTi. Is féidir leatsa cabhrú linn freisin - tuilleadh eolais.