Uw hoofdwachtwoord herinitialiseren als u het bent vergeten

This page does not exist in Frysk. You have been redirected to the Nederlands version instead. If you would like to localize it into Frysk, click here. You can also see the English version of this page.

Via de hoofdwachtwoord-functie kunt u alle lokaal opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden beschermen met een hoofdwachtwoord. Als u uw hoofdwachtwoord bent vergeten, moet u dit herinitialiseren.

Waarschuwing: het opnieuw initialiseren van uw hoofdwachtwoord zal al uw opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden verwijderen.
  1. Typ de volgende locatie in de locatiebalk:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Druk op EnterReturn.
  3. De pagina “Hoofdwachtwoord herinitialiseren” zal verschijnen. Klik op de knop Herinitialiseren om uw hoofdwachtwoord opnieuw te initialiseren.

    Fx5Win7ResetMasterPW forgotmasterpassword-mac.jpg
    reset master pw fx29
Onthoudt: het opnieuw initialiseren van uw hoofdwachtwoord zal al uw opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden verwijderen.

Wie dit artikel behelpsum? Ien momint...

These fine people helped write this article: Tonnes. You can help too - find out how.