Uw hoofdwachtwoord herinitialiseren als u het bent vergeten

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.

Via de hoofdwachtwoord-functie kunt u alle lokaal opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden beschermen met een hoofdwachtwoord. Als u uw hoofdwachtwoord bent vergeten, moet u dit herinitialiseren.

Waarschuwing: het opnieuw initialiseren van uw hoofdwachtwoord zal al uw opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden verwijderen.
  1. Typ de volgende locatie in de locatiebalk:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Druk op EnterReturn.
  3. De pagina “Hoofdwachtwoord herinitialiseren” zal verschijnen. Klik op de knop Herinitialiseren om uw hoofdwachtwoord opnieuw te initialiseren.

    Fx5Win7ResetMasterPW forgotmasterpassword-mac.jpg
    reset master pw fx29
Onthoudt: het opnieuw initialiseren van uw hoofdwachtwoord zal al uw opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden verwijderen.

Wie dit artikel behelpsum? Ien momint...

Dizze aardige minsken hawwe dit artikel holpen te skriuwen: Tonnes. Jo kinne ek helpe - lês hjir hoe.