Cookies inschakelen op de iPhone

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

This page does not exist in Frysk. You have been redirected to the Nederlands version instead. If you would like to localize it into Frysk, click here. You can also see the English version of this page.

Mozilla Persona (voorheen bekend als BrowserID) is een nieuwe manier voor gebruikers om zich bij websites aan te melden via hun e-mailadres. Implementaties van Mozilla Persona zijn doorgaans afhankelijk van cookies, maar in versies van de iPhone met iOS 5 zijn cookies standaard uitgeschakeld.

Dit artikel beschrijft hoe men cookies op de iPhone kan instellen, waardoor iPhone-gebruikers zich bij websites kunnen aanmelden met Mozilla Persona.

 1. Selecteer het pictogram Instellingen vanaf het beginscherm:

  iPhone-home-settings
 2. Selecteer Safari in de Instellingen:

  settings-safari
 3. Selecteer “Cookies accepteren” in de instellingen van Safari:

  safarisettings-cookies
 4. Selecteer “Van bezocht” in de cookie-instellingen:

  cookiesettings-fromvisited

U dient Safari opnieuw op te starten om de nieuwe instellingen van kracht te laten worden. Om Safari opnieuw te starten:

 1. Druk nogmaals op de knop Home en selecteer het Safari-pictogram om Safari te openen:

  home-safari-iPhone
 2. Druk zodra Safari is geopend nogmaals op de knop Home en houd deze nu enkele seconden ingedrukt, totdat het beginscherm weer verschijnt.
 3. Selecteer nogmaals het Safari-pictogram om Safari opnieuw te openen.
These fine people helped write this article: Tonnes. You can help too - find out how.