Een e-mailbericht adresseren via Aan-, Cc- en Bcc-velden in Firefox OS

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

This page does not exist in Frysk. You have been redirected to the Nederlands version instead. If you would like to localize it into Frysk, click here. You can also see the English version of this page.

Dit artikel legt uit hoe u de velden Aan, Cc en Bcc gebruikt bij het adresseren van een e-mailbericht.

  • Tik op de e-mail-app om te beginnen. email

Aan

Aan: de primaire ontvanger(s) van dit e-mailbericht.

  • Tik op het veld Aan om handmatig een e-mailadres toe te voegen. Tik op de knop + om iemand uit uw contacten te selecteren.

Cc

Cc: (Carbon copy) De secundaire ontvanger(s) van dit e-mailbericht. Personen in deze sectie zien de e-mailadressen van personen in de velden Aan: en Cc:.

  • Tik op het veld Cc om handmatig een e-mailadres toe te voegen. Tik op de knop + om iemand uit uw contacten te selecteren.

Bcc

Bcc: (Blind carbon copy) Adressen in dit veld zullen e-mail ontvangen, maar weten niet wie er nog meer in het veld Bcc stonden. Dat wil zeggen dat ontvangers in het veld Bcc het e-mailbericht zullen ontvangen, maar die in de velden Aan en Cc weten niet wie er in het veld Bcc stonden.

Als er wel iets in het veld Bcc en niet in het veld Aan wordt vermeld, wordt het e-mailbericht naar alle Bcc-ontvangers verzonden en zal het bij ontvangers worden weergegeven als verzonden naar “undisclosed recipients” (niet-openbare ontvangers), of een gelijknamige term van het ontvangende e-mailprogramma.

  • Tik op het veld Bcc om handmatig een e-mailadres toe te voegen. Tik op de knop + om iemand uit uw contacten te selecteren.

Speciale opmerking voor Gmail-gebruikers

Gmail verwijdert de namen in de Bcc-lijst van uw map Verzonden. Dat wil zeggen dat u geen gegevens hebt over naar wie een e-mailbericht via Bcc is verzonden. Als u wilt bijhouden naar wie u een e-mailbericht via Bcc hebt verzonden, dient u dit handmatig zelf te doen voordat u het e-mailbericht verzendt. Dit is alleen van toepassing op Gmail-accounts.

Tip: e-mailproviders beperken het aantal personen waarnaar u een e-mailbericht kunt verzenden. Controleer de website van uw e-mailprovider voor het precieze aantal. Als u een e-mailbericht naar veel personen moet verzenden, kunt u beter een mailinglijst of bulk-e-mailservice gebruiken.

 

These fine people helped write this article: Tonnes. You can help too - find out how.