سفارشی سازی کنترل‌ها، تنظیمات و افزودنی‌ها

شخصی سازی افزودنی‌های فایرفاکس، متّصل شونده‌ها و ضمیمه‌ها

به انگلیسی