من چگونه می‌توانم بگویم که ارتباطم با یک سایت امن است؟

Revision Information
 • شناسه‌ی ویراست: 79889
 • ايجاد شده:
 • ايجاد كننده: Kazem Ebrahimi
 • ايراد نظر: نرجمه ناقص در تاریخ 5 آبان ماه
 • بازبینی شده: خير
 • آماده برای بومی سازی: خير
Revision Source
Revision Content

دکمه شناسایی سایت یک قابلیت امنیتی فایرفاکس است که اطلاعات بیشتری در مورد سایتی که بازدید می‌کنید به شما می‌دهد. شما به سرعت می‌توانید بفهمید که آیا سایتی که در حال نمایش است رمزنگاری شده است یا نه، آیا تایید شده است، چه کسی مالک سایت است، و چه کسی آن‌را تایید کرده است. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا از سایت‌هایی که سعی دارند اطلاعات شخصی شما را بگیرند اجتناب کنید.

دکمه شناسایی سایت در نوار مکان سمت چپ آدرس وب سایت قرار دارد.

Site Identity Block 14 - Win Site Identity Block - Mac Site Identity Block 14 - Lin site identity

وقتی یک وب سایت بازدید می‌شود، دکمه شناسایی سایت یکی از این پنج آیکون خواهد بود - یک کره زمین خاکستری، یک مثلث هشدارخاکستری، یک مثلث هشدار نارنجی، یک قفل خاکستری، یا یک قفل سبز. با کلیک بر روی این شمایل‌ها هویت و اطلاعات امنیتی در مورد وب سایت نمایش داده خواهد شد.

identity icons toc order

کلیک بر روی دکمه More Information در پنل بازشدنی جزییات بیشتری در مورد حریم خصوصی و تنظیمات امنیتی از آن سایت، مانند اطلاعات گواهی نامه، کوکی‌ها و تاریخچه کلمه‌های رمز ذخیره شده را نمایش خواهد داد.

کره زمین خاکستری

کره زمین خاکستری نشان می‌دهد:

 • وب سایت اطلاعات هویتی را مهیا نکرده است.
 • ارتباط بین فایرفاکس و وب سایت رمزنگاری نشده یا فقط بخشی از آن رمزنگاری شده و نباید در برابر استراق سمع امن در نظر گرفته شود.

YouTube - Gray globe - Win YouTube - Gray globe - Mac YouTube - Gray globe - Lin

grey globe fx29

اغلب وب سایت‌ها کره زمین خاکستری خواهند داشت، به‌خاطر این‌که آن‌ها شامل ارسال و دریافت اطلاعات حساس نمی‌باشند و احتیاج به هویت تایید شده و ارتباط‌های رمزنگاری شده ندارند. کره زمین خاکستری به وب سایت‌هایی‌که بر روی HTTP (رمز نشده) یا HTTPS (قسمتی رمز شده) ارایه شده‌اند اعمال می‌شود.

توجه: اگر شما هر نوع اطلاعات حساس را ارسال می‌کنید (اطلاعات بانک، داده‌های کارت اعتباری، شماره امنیت اجتماعی، و غیره.) دکمه هویت سایت نباید یک شمایل کره زمین خاکستری باشد.

Gray warning triangle

A gray warning triangle indicates:

 • The website does not supply identity information.
 • The connection to this website is not fully secure because it contains unencrypted elements (such as images).

grey triangle

Orange warning triangle

An orange warning triangle indicates:

 • The website does not supply identity information.
 • The connection between Firefox and the website is only partially encrypted and doesn't prevent eavesdropping.

itunes - Orange warning triangle - Win

orange triangle fx29

It implies that you've previously allowed the mixed active content served over HTTPS to be displayed for the website despite the risks.

Reloading the website will block back certain HTTP requests to lower threats, change the icon to its previous state (gray globe for mixed passive content and gray padlock otherwise) and display the content mixer shield icon. For information about the mixed content block, see Mixed content blocking in Firefox.

Note: If you are sending any sort of sensitive information (bank information, credit card data, Social Security Numbers, etc.) the Site Identity Button should not be an orange warning triangle icon.

Gray padlock

A gray padlock indicates:

 • The website's address has been verified.
 • The connection between Firefox and the website is encrypted to prevent eavesdropping.

Facebook - Gray padlock - Win Facebook - Gray padlock - Mac Facebook - Gray padlock - Lin

grey lock fx29

When a domain has been verified, it means that the people who are running the site have bought a certificate proving that they own the domain and it is not being spoofed. For example, Facebook has this sort of certificate and an encrypted connection, so the Site Identity Button displays a gray padlock. When you click on the padlock, it tells you that you are actually connected to facebook.com as certified by VeriSign Inc. It also assures you that the connection is encrypted so no one can eavesdrop on the connection and steal your Facebook login information that way.

However, it is not verified who actually owns the domain in question. There is no guarantee that facebook.com is actually owned by Facebook the company. The only things that are guaranteed is that the domain is a valid domain, and that the connection to it is encrypted.

Green padlock

A green padlock indicates:

 • The website's address has been verified using an Extended Validation (EV) certificate.
 • The connection between Firefox and the website is encrypted to prevent eavesdropping.

PayPal - Green padlock - Win PayPal - Green padlock - Mac PayPal - Green padlock - Lin

green lock fx29

A green padlock plus the name of the company or organization in green means this website is using an Extended Validation (EV) certificate. An EV certificate is a special type of site certificate that requires a significantly more rigorous identity verification process than other types of certificates. While the gray padlock indicates that a site uses a secure connection, the green padlock indicates that the connection is secure and that the owners of the domain are who you would expect them to be.

With the EV certificate, the Site Identity Button assures you that paypal.com is owned by Paypal Inc., for example. Not only does the padlock turn green on the Paypal site, it also expands and displays the name of the owner in the button itself.