این انجمن یک بحث و گفنگو درباره‌ی بهینه سازی محلّی سازی مقاله‌ی "فعال سازی و غیر فعال سازی کوکی‌هایی که وب سایتها برای ردیابی تنظیمات شما استفاده میکنند" است. اگر شما می‌خواهید محتوای این مقاله بهینه سازی شود، به بحث و گفتگوی مقاله‌ی انگلیسی بروید.

If you need help with Firefox, please ask a question.