آیا فایرفاکس برای iPhone یا iPad به زبان من قابل دسترس است؟

Firefox for iOS قابل دسترس است برای دستگاه‌های iPad، iPhone و iPod touch that are compatible with iOS 8 and above.

کاربران Apple App Store ثبت نام شده می‌توانند Firefox for iOS را به زبان‌های زیردلنلود کنند:

{توجه}فایرفاکس همیشه زبان پیش فرض دستگاه شما را بکار می‌برد. برای اطلاعات بیشتر تغییر زبان پیش فرض در فایرفاکس برای iOS for more information را ببینید.</div>

 • Bengali (India)
 • Breton
 • Bulgarian
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Czech
 • Dutch
 • English (US)
 • Esperanto
 • French
 • Frisian
 • Galician
 • German
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Khmer
 • Korean
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Lower Sorbian
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Polish
 • Portuguese (Brazil)
 • Portuguese (Portugal)
 • Romanian
 • Russian
 • Scottish Gaelic
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish (Chile)
 • Spanish (International)
 • Spanish (Mexico)
 • Swedish
 • Tagalog
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Upper Sorbian
 • Uzbek
 • Welsh


Share this article: http://mzl.la/1YBheRK

این مقاله مفید بود؟ لطفاً صبر کنید...

These fine people helped write this article: mri_6889, kazem82. You can help too - find out how.