راه اندازی مجدد فایرفاکس - به راحتی اغلب مشکلات حل می شود

به مرورزمان فایرفاکس مشکلاتی مثل کندی, تعلیق, نوارابزارهای ناخواسته را می تواند گسترش دهد. عیب یابی و برطرف کردن این موضوعات می تواند سخت و زمان بر باشند. ویژگی تنظیم مجدد فایرفاکس می تواند خیلی از موضوعات را از طریق بازیابی فایرفاکس به حالت پیش فرض کارخانه حل کند بطوریکه اطلاعات ضروری شما را ذخیره کند.

توجّه: این مقاله با نسخه‌ی فایرفاکس صدق نمی‌کند. این آخرین به نسخه‌ی فایرفاکس release نیاز دارد که می‌توانید از mozilla.org/firefox بارگیری کنید.

ویژگی تنظیم مجدد فایرفاکس چه کاری انجام می دهد؟

همه تنظیمات فایرفاکس و اطلاعات شخصی شما در پوشه‌ی profile هستند. ویژگی تنظیم مجدد از طریق ایجاد یک پوشه profile جدید برای شما به هنگام ذخیره سازی داده‌های خیلی مهم شما کار می کند.

فایرفاکس سعی خواهد کرد تا داده‌های زیر را نگه دارد:

 • نشانک‌ها
 • تاریخچه مرور
 • کلمه‌های عبور
 • کوکی ها
 • اطلاعات پرکردن خودکار فرمهای وب
 • نشانک‌ها
 • تاریخجه مرور
 • کلمه های رمز
 • کوکی ها
 • اطلاعات پرکردن خودکار فرمهای وب
 • واژه نامه شخصی

موارد و تنظیمات زیر بازیابی یا حذف خواهد شد:

 • افزونه‌ها و تم‌ها: اگرچه آنها بطور باورنکردنی مفید هستند ، بعضی از افزونه‌ها و تم‌ها می توانند باعث مشکل شوند. اگر شما احتیاج به نصب مجدد افزونه های مهم داشتید، برای کمک Find and install add-ons to add features to Firefox را ببینید.
 • زبانه‌های باز، پنجره‌ها و گروه‌های زبانه : پروسه تنظیم مجدد تمام وب‌گاه‌های باز را خواهد بست. پس از اینکه نشانکها و تاریخچه مرورشما ثبت شدند شما هنوز به سادگی قادر خواهید بود تا به سایتهای مورد علاقه تان برگردید. برای اطلاعات بیشتر کجا میتوانم نشانک‌هایم را پیدا کنم؟ و Awesome Bar - Search your Firefox bookmarks, history and tabs from the address bar را ببینید. همچنین، پس از اینکه کوکی‌ها ذخیره شدند، شما نباید از سایتی هایی که قبل از تنظیم مجدد به آنها داخل شده اید خارج شوید.
 • تنظیمات خاص سایت، موتورهای جستجو، واژه نامه شخصی، تاریخچه دانلود، ذخیره سازی DOM، تنظیمات گواهی نامه امنیتی، تنظیمات دستگاه امنیتی، اقدامات دانلود، انواع متّصل شونده‌ی MIME،خصوصی سازی‌های نوار ابزار و سبک کاربر هنوز ذخیره نمی شوند. مقاله Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data برای اطلاعات بیشتردراین مورد را ببینید.
 • افزونه‌ها و تم‌ها: اگرچه آنها بطور باورنکردنی مفید هستند، بعضی از افزونه‌ها و تم‌ها می توانند باعث مشکل شوند. اگر شما احتیاج به نصب مجدد افزونه‌های مهم داشتید، Find and install add-ons to add features to Firefox را برای کمک ببینید.
 • زبانه‌های باز، پنجره‌ها و گروه‌های زبانه: پروسه تنظیم مجدد تمام وب‌گاه‌های باز را خواهد بست. پس از اینکه نشانک‌ها و تاریخچه مرور شما ثبت شدند شما هنوز به سادگی قادر خواهید بود تا به سایت‌های مورد علاقه تان برگردید. برای اطلاعات بیشتر کجا می‌توانم نشانک‌هایم را پیدا کنم؟ و Awesome Bar - Search your Firefox bookmarks, history and tabs from the address bar را ببینید. همچنین، پس از اینکه کوکی‌ها ذخیره شدند، شما نباید از سایتی،هایی که قبل از تنظیم مجدد به آنها داخل شده اید خارج شوید .
 • تنظیمات خاص سایت، موتورهای جستجو، واژه نامه شخصی، تاریخچه دانلود، ذخیره سازی DOM، تنظیمات گواهی نامه امنیتی، تنظیمات دستگاه امنیتی، اقدامات دانلود، انواع متّصل شونده‌ی MIME، خصوصی سازی‌های نوار ابزار و سبک کاربر هنوز ذخیره نمی شوند. مقاله Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data را برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ببینید.
 • پیام رسان فیسبوک برای فایرفاکس حذف خواهد شد.
 • افزونه‌ها و تم‌ها: اگرچه آنها بطور باور نکردنی مفید هستند, بعضی از افزونه‌ها و تم‌ها می توانند باعث مشکل شوند. اگر شما احتیاج به نصب مجدد افزونه‌های مهم داشتید، Find and install add-ons to add features to Firefox را برای کمک ببینید.
 • زبانه‌های باز، پنجره‌ها و گروه‌های زبانه: پروسه تنظیم مجدد تمام وب‌گاه‌های باز را خواهد بست. پس از اینکه نشانک‌ها و تاریخچه مرور شما ثبت شدند شما هنوز به سادگی قادر خواهید بود تا به سایت‌های مورد علاقه تان برگردید. برای اطلاعات بیشتر کجا میتوانم نشانک‌هایم را پیدا کنم؟ و Awesome Bar - Search your Firefox bookmarks, history and tabs from the address bar را ببینید. همچنین، پس از اینکه cookies ثبت شدند، شما نباید از سایت‌هایی که قبل از تنظیم مجدد به آنها داخل شده اید خارج شوید.
 • تنظیمات خاص سایت، موتورهای جستجو، واژه نامه شخصی، تاریخچه دانلود، ذخیره سازی DOM، تنظیمات گواهی نامه امنیتی، تنظمیات دستگاه امنیتی، اقدامات دانلود، انواع متّصل شونده‌ی MIME، خصوصی سازی‌های نوار ابزار و سبک کاربر هنوز ذخیره نمی شوند. مقاله Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data را برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ببینید.
 • همه‌ی سرویسهای فایرفاکس، شامل پیام رسان فیسبوک برای فایرفاکس حذف خواهند شد.
 • افزونه‌ها و تم‌ها: اگرچه آنها بطور باور نکردنی مفید هستند، بعضی از افزونه‌ها و تم‌ها می توانند باعث مشکل شوند. اگر شما احتیاج به نصب مجدد افزونه‌های مهم داشتید، برای کمک Find and install add-ons to add features to Firefox را ببینید.
 • زبانه‌های باز، پنجره‌ها و گروه‌های زبانه: پروسه تنظیم مجدد تمام وب‌گاه‌های باز را خواهد بست. پس از اینکه نشانک‌ها و تاریخچه مرور شما ثبت شدند شما هنوز به سادگی قادر خواهید بود تا به سایت‌های مورد علاقه تان برگردید. برای اطلاعات بیشتر کجا میتوانم نشانک‌هایم را پیدا کنم؟ و Awesome Bar - Search your Firefox bookmarks, history and tabs from the address bar را ببینید. همچنین، پس از اینکه کوکی‌ها ذخیره شدند، شما نباید از سایت‌هایی که قبل از تنظیم مجدد به آنها داخل شده اید خارج شوید.
توجه: بعد از اینکه تنظیم مجدد تمام شد، اطلاعات پروفایل فایرفاکس قدیمی شما بر روی میزکار شما در پوشه ای به نام "Old FireFox Data" قرار خواهد گرفت".اگر تنظیم مجدد مشکل شما را حل نکرد شما می توانید بعضی از اطلاعاتی که ذخیره نشده اند را از طریق کپی فایل‌ها به پروفایل جدیدی که ایجاد شده بازیابی کنید. برای دیدن دستورات کپی کردن فایلها بین پوشه‌های profile را ببینید. اگر شما دیگر به این پوشه احتیاج ندارید، باید شما آنرا پاک کنید چون شامل اطلاعات حسّاسی می باشد.

چگونه من فایرفاکس را به حالت اولیه تنظیم کنم؟

 1. At the top of the Firefox window, click the Help menu and select Troubleshooting Information.At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the Help sub-menu and select Troubleshooting Information.On the menu bar, click the Help menu and select Troubleshooting Information.
  Reset Firefox 1 - WinXP Troubleshooting info - win Troubleshooting info - mac Troubleshooting info - lin
  If you're unable to access the Help menu, type about:support in your address bar to bring up the Troubleshooting Information page.
 2. Click the Reset Firefox button in the upper-right corner of the Troubleshooting Information page.
  Reset Firefox 2 - WinXP Reset Firefox - Win - 1 Reset Firefox - Mac - 1 Reset Firefox - Lin - 1
 3. To continue, click Reset Firefox in the confirmation window that opens.To continue, click Reset Firefox in the confirmation sheet that slides down.
 4. Firefox will close and be reset. When it's done, a window will list the information that was imported. Click Finish and Firefox will open.Firefox will close and be reset. When it's done, a window will list the information that was imported. Click Done and Firefox will open.
 1. Click the menu button New Fx Menu and then click help Help-29 .
 2. From the Help menu choose Troubleshooting Information.
  If you're unable to access the Help menu, type about:support in your address bar to bring up the Troubleshooting Information page.
 3. Click the Reset Firefox… button in the upper-right corner of the Troubleshooting Information page.
  Reset 29 Win Reset 29 Mac Reset 29 Lin
 4. To continue, click Reset Firefox in the confirmation window that opens.
 5. Firefox will close and be reset. When it's done, a window will list the information that was imported. Click Finish and Firefox will open.
 1. Click this Refresh Firefox button directly, if you are viewing this page in Firefox (it won't work if you are using a different browser or on a mobile device). You will also find a Refresh button on the top right corner of the Firefox about:support Troubleshooting Information page.
 2. To continue, click Refresh Firefox in the confirmation window that opens.
 3. Firefox will close to refresh itself. When finished, a window will list your imported information. Click Finish and Firefox will open.

Note: There's also a Refresh Firefox Reset Firefox button in the Firefox Safe Mode window, if you can't start Firefox normally.این مقاله را به اشتراک بگذارید: http://mzl.la/MnSTZB

این مقاله مفید بود؟ لطفاً صبر کنید...

These fine people helped write this article: mri_6889, kazem82, Darafsh. You can help too - find out how.