این انجمن یک بحث و گفنگو درباره‌ی بهینه سازی محلّی سازی مقاله‌ی "مرور خصوصی - مرور وب بدون ذخیره سازی اطلاعات درباره سایتهایی که شما بازدید کرده‌اید" است. اگر شما می‌خواهید محتوای این مقاله بهینه سازی شود، به بحث و گفتگوی مقاله‌ی انگلیسی بروید.

If you need help with Firefox, please ask a question.