Showing questions tagged: Show all questions
 • Solved

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

I keep getting this error code when I try to access amazon.com. This is a new problem, less then 48 hours. I can access amazon with chrome and edge. Certificate informati… (read more)

I keep getting this error code when I try to access amazon.com. This is a new problem, less then 48 hours. I can access amazon with chrome and edge.

Certificate information: https://www.amazon.com/gp/site-directory

Peer’s Certificate issuer is not recognized.

HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false

Certificate chain:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDcjCCAlqgAwIBAgIQVV+IYzzojqBLqIYvE6zr1DANBgkqhkiG9w0BAQsFADAj MSEwHwYDVQQDDBhEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBHMUEwHhcNMjAwNDE4MDIy ODMyWhcNMzEwNDE3MjIyODMyWjAZMRcwFQYDVQQDDA53d3cuYW1hem9uLmNvbTCC ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKGcI7M9AEHpRFBTRlvFom1P Tn0RH4gQn+cpjRYUaTquY5APCGoH0oA0GczTJHfYjiPTdzEVOFBMvpvx6o4yJevy WN6Bp81gQuD7S1TE68zJqlT5CK9NtIxlGQFyjhe/RhCv6jG2pVBr9kz0HFQPq2b+ o/Ao8VhTA0zR+hurwQCDoxSwesgv4DRwyMTcg+MBuRw6fXmSK6ATwRrGf+lVdf49 T+ibLlEiHqmcRMruHhVDIM4bKluuvsZCbPBlEKZKEBmgQOCcdppOnwvEaPk5CH2E QlTqDz9ZlKjZtFOdqJiIIVtdOrNZHGDTB5OHLLysHNmNjSxDreDug2scdJSaoI0C AwEAAaOBqzCBqDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4G A1UdDwEB/wQEAwIFoDAzBgNVHREELDAqgg53d3cuYW1hem9uLmNvbYIMKi5hbWF6 b24uY29tggphbWF6b24uY29tMB8GA1UdIwQYMBaAFAvg5u4LB1vRyYGI0x1afGf3 akWGMB0GA1UdDgQWBBT7JJkosq7D4aCGS+zN4DmLp1x0VjANBgkqhkiG9w0BAQsF AAOCAQEABjA+q4jnBo1U0MN3x+NaBtMSnwDwqd6fjHwPdhDegxjDvi/7TQvHc2G8 0YxLqXXtX/xS2vBNwxWWlymZQgmj5UJE6IIcOBFD2Q/ipsNGfJ6F8npzmUg8XToD RwnsF//7mi1fZUR5p5vnSVkXw4j1vXhpW3dc7Pp8+zG6FZFf7eV1DD0xQd25NbWZ oQBXQDWTxD0dTVsPVaBFoFWgrX/fRoPe1lXksbk9TdQgEVqcDxKZR7s2+LpBB0uJ JmGCERUpDxr79K61AoaP9/5ToodEbxwNgxMBxcea36gLQO3q/YdQwTdjJrldc2C3 NgnZ8agB4iGnsJdF1ECxAUAMcNvorw==


END CERTIFICATE-----

Asked by Michael 1 day ago

Answered by jonzn4SUSE 1 day ago

 • Solved

Search for attachment name

I'd like to search a folder for a named attachment, but I can't work out how to do it. When I select "Attachment" in the first column of the "Search Messages" window, no… (read more)

I'd like to search a folder for a named attachment, but I can't work out how to do it. When I select "Attachment" in the first column of the "Search Messages" window, no matter what I put in the second column (e.g., "is", "begins with") and no matter what I put in the third column (including the name of, or first letter of, an attachment known to be in the folder being searched), I always get the same result: "No matches found". A solution would be greatly appreciated as it is not an uncommon for me to need this kind of search. Thanks, Ian.

Asked by igar 5 days ago

Answered by sfhowes 17 hours ago

 • Solved

Contacts and auto complete

I'm running Thunderbird 78.9.1 (64-bit) on Mac Osx. I have these add ons: Provider for CalDAV & CardDAV Send Later Send Later Button TbSync The problem I'm expe… (read more)

I'm running Thunderbird 78.9.1 (64-bit) on Mac Osx.

I have these add ons:

 • Provider for CalDAV & CardDAV
 • Send Later
 • Send Later Button
 • TbSync

The problem I'm experiencing is autocomplete doesn't work when composing an email.

I've checked the address book and it is empty - so records presumably are not being populated.

I manually added a record to the address book and auto complete for that record still doesn't work.

In Preferences - Addressing, Local Address Books is ticked. Also ticked is 'automatically add outgoing.... to Collected addresses'

I've checked my profile folder, I tried deleting all files starting with abook.. hasn't helped

Lastly I don't have a file called "abook.mab" instead it is "abook.mab.bak"

Any help and pointers would be really appreciated.

Asked by info5253 6 days ago

Answered by info5253 1 day ago

 • Solved

Addons disappear after making Firefox Nightly not remember history

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins app… (read more)

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins appear again.

Asked by GrapeApple 1 day ago

Answered by GrapeApple 1 day ago

 • Locked

The facebook password I change on Monday and works will not work the next day...every time!!

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1333024] The Facebook password I change on Monday and Works, will not work the next day...every time!! … (read more)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1333024]
The Facebook password I change on Monday and Works, will not work the next day...every time!!

Asked by perks219 1 day ago

Last reply by TerryN21 1 day ago

 • Solved

Opening the address book in Thunderbird

I am an experienced email user but this is the first time I have used Thunderbird. When I compose an email I can open the address book by using Ctrl-Shift-B and then drag… (read more)

I am an experienced email user but this is the first time I have used Thunderbird. When I compose an email I can open the address book by using Ctrl-Shift-B and then drag the address I want into the To: field or I can start typing the name into the field. Is this the only way to use the address book? Other clients I have used you can click on the To: and then click on a name to populate the field. This seems a quicker way to do it. Am I missing something?

Asked by RotoruaPete 2 days ago

Answered by christ1 2 days ago

 • Solved

Zapamiętywanie zakładek przed zamknięciem przeglądarki

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przyw… (read more)

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przywracanie poprzednich sesji, ale to nie działa. Nie rozumiem tego. Jak miałam Windowsa, to nigdy nie było z tym problemu. A pracuje przy kilkudziesięciu otwartych kartach i nie wyobrażam sobie, żebym miała je za każdym razem otwierać pojedynczo... Z jednej grupy wsparcia Apple dostałam informacje, że Mac ma swoją przeglądarkę: Safarii i żebym jej zaczęłam używać. Ale ja nie chcę innej przeglądarki. Mam za dużo zapamiętanych kart, żeby je przenosić i nie chcę uczyć się kolejnej aplikacji. Dodatkowo powiedziano mi, że Mac nie lubi innych oprogramowań niż swoje. Idąc tym torem, nie można by używać Photoshopa, Adobe PDF, i wiele wiele innych aplikacji, bo Mac ich nie wyprodukował... To jakiś absurd! Proszę o pomoc, jak otwierać przeglądarkę z kartami z poprzedniej sesji?

Martyna

Asked by martyna.kondratowicz 4 days ago

Answered by cor-el 2 days ago

 • Solved

Imap ondersteuning voor de oude ziggo (at-home) accounts

Na mijn overstap van windows live-mail naar thunderbird dat grotendeels prima is verlopen, blijft één probleem over, namelijk dat één van de 4 accounts die ik heb, krijg … (read more)

Na mijn overstap van windows live-mail naar thunderbird dat grotendeels prima is verlopen, blijft één probleem over, namelijk dat één van de 4 accounts die ik heb, krijg ik niet volledig aan de praat. Het gaat om een oud ziggo account aangemaakt in de begintijd van Ziggo. Dat werkte altijd prima in Windows Live Mail (WLM)in de IMAP configuratie. Nu lukt dat niet meer met thunderbird. Ik kan het gebruiken om mail te krijgen en verzenden, maar ik kan de imap-mappen niet meer zien. Ik heb de zelfde settings als in WLM ingevoerd, maar dat werkt dus niet. Heeft iemand dat wel werkend gekregen, het lukt mij niet?.

ik gebruik nu: account : <naam>@home.nl server: imap.ziggo.nl poort: 993 verb : SSL/TLS (normaal password)

mvgr. Roel

Asked by r.d.alkema 4 days ago

Answered by sfhowes 1 day ago

 • Solved

The "Back Space" stopped working. How do I restore it?

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to… (read more)

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to return where the Back Space did not.

How do I restore its functionality?

Asked by Rick Tonsing 2 days ago

Answered by kevinadcruz 2 days ago

 • Solved

How to Remove Unwanted Search Software

When I attempted to do a post purchase customer survey, the scoundrels at Target tricked me into installing an incredibly invasive, suspicious SearchesCentral browser, wh… (read more)

When I attempted to do a post purchase customer survey, the scoundrels at Target tricked me into installing an incredibly invasive, suspicious SearchesCentral browser, which has now replaced my Firefox browser. What can I say? I am not very computer saavy. How do I undo this ghastly error, and remove this potentially dangerous software from my brand new laptop?

Asked by Lira Vickers 2 days ago

Answered by FredMcD 2 days ago

 • Solved

LOST E - MAILS

HELLO ALL, I DO NOT DO, THIS SORT OF COMMUNICATION - THING, I DO NOT "REACH OUT AND ASK THE COMMUNITY", FOR ANYTHING. = SO I DO NOT KNOW, THE PR… (read more)

HELLO ALL,

I DO NOT DO, THIS SORT OF COMMUNICATION - THING, I DO NOT "REACH OUT AND ASK THE COMMUNITY", FOR ANYTHING. = SO I DO NOT KNOW, THE PROTOCOLS.............. = AND I AM A MUGGLE, I HAVE VERY LITTLE COMPUTER KNOWLEDGE. = SO SORRY, IF I GET "YOUR" PROCEDURES WRONG.

MY SET UP - - I HAVE THE, THUNDERBIRD E - MAIL PROGRAMME, INSTALLED ON MY DESKTOP COMPUTER. - I HAVE THUNDERBIRD, COMMUNICATE TO OUTLOOK.COM, AND THUNDERBIRD, COPIES AND DOWNLOADS, E - MAILS TO MY DESKTOP, WHEN I OPEN THE PROGRAMME AND THEN, EVERY 10 MINS, WHILST IT IS ON. - THIS MEANS, THAT I DO NOT HAVE TO, KEEP CONNECTING TO THE INTERNET, AND SIGNING IN, AND LOOKING AT ADS, ON OUTLOOK.COM. - THUNDERBIRD, SHOWS ME ALL MY E - MAILS, AT ONE CLICK, TO SWITCH IT ON, WITH THE LATEST BEING RECEIVED, ONCE IT SYNCS. - THUNDERBIRD, "TELLS ME", WHEN IT WANTS TO UPDATE, AND "THEN", I AGREE, AND CLICK THE BUTTON.... - SINCE MY PROBLEM, THUNDERBIRD, HAS UPDATED A COUPLE OF TIMES, AND I HAVE AGREED. - AT TIME OF TYPING, THUNDERBIRD TELLS ME, THAT I AM ON, VERSION, 78.8.1 (32-BIT). - I HAVE 3x ACCOUNTS, THAT THUNDERBIRD DOWNLOADS E - MAILS FOR, 2x OUTLOOK AND 1x GMAIL. - IN MY THUNDERBIRD, INBOX FOLDER, I HAVE CREATED SEVERAL SUB FOLDERS, SUCH AS, BANKING, COMPLAINTS, HOLIDAYS AND PLANS = THIS HELPS "ME", TO FILE MY E - MAILS, INTO AN ORGANIZED SEMBLANCE, THAT SUITS ME.

MY PROBLEM - A FEW DAYS AGO, ON FRIDAY, 12TH MARCH 2021, ABOUT 4.30PM, ISH.... - THUNDERBIRD, VISUALLY LOST, E - MAILS, IT DID NOT DISPLAY, WHAT WAS PREVIOUSLY THERE, AS I HAD BEEN USING THE THUNDERBIRD PROGRAMME, ALL DAY, I AM CERTAIN OF THIS FACT. - INITIALLY, I THOUGHT, THIS FAULT, WAS ONLY IN THE, INBOX FOLDER = BECAUSE THAT WAS THE FOLDER, THAT WAS OPEN, AND THAT I WAS USING, AT THE TIME. - THE FOLLOWING DAY, I FOUND OUT, THAT MOST OF THE SUB FOLDERS, HAD LOST, SOME, OR ALL, OF THEIR CONTENTS. - AS TIME, DAYS, WENT ON, THUNDERBIRD, SAID THAT IT HAD RECEIVED, SOME E - MAILS = SOME WERE SHOWN, WHILST OTHERS, WERE NOT SHOWN, BUT THERE WAS A "COUNT", OF THE UNOPENED E - MAILS..... - ON THE MAIN, OUTLOOK.COM, WEBSITE ACCOUNT, ALL THE E - MAILS, WERE VISIBLE.

WHAT I HAVE DONE - I LOOKED ON THE WEB, TO TRY AND FIND ANSWERS AND HELP, WITH LIMITED SUCCESS. - I CREATED AN ACCOUNT, ON "THIS" SYSTEM. - I SENT A PRIVATE MESSAGE, TO A CONTRIBUTOR, ASKING FOR HELP AND ADVICE, AS TO HOW TO PROCEED = NO REPLY YET. - I FOUND AN ARTICLE, ABOUT A SIMILAR SITUATION, = https://www.convertmbox2pst.com/blog/fix-thunderbird-issues-windows-10/ = Fix 5 – Repair Thunderbird files and folders

Some of the most critical problems with Thunderbird that is unable to recover Thunderbird Email which is permanently deleted(or accidental deletion of files). Many users use some System Cleaning utility that speeds up the functionality of your system by cleaning the unwanted files. Keep in mind, these tool at times can delete necessary files from your computer.

To repair a Mozilla Thunderbird folder — when emails have disappeared, or to restore deleted Thunderbird messages perform following steps

Note: Turn off automatic mail checking to avoids a potential cause for conflicts.

 • Select the folder you want to repair in Mozilla Thunderbird.
 • Select Properties…from the menu that appears.
 • Go to the General Information
 • Click Repair Folder.
 • Now click OK.

- SO I DID THIS, WITH SOME SUCCESS..... - SUCCESS, IN THAT, BY GOING THROUGH, PROPERTIES / REPAIR FOLDER / CLICK OK, "THEN", THE CONTENTS, WOULD "REAPPEAR" = GREAT, SUCCESS I THOUGHT............ - HOWEVER.......... I COULD NOT FIND, I COULD NOT DO, THE FIRST STEP OF, "* Note: Turn off automatic mail checking to avoids a potential cause for conflicts." - THUS, WHEN I CLICKED OFF THE SUB OR MAIN FOLDER, AND WENT TO ANOTHER FOLDER, THAT WAS, THEN EMPTY, OR PART EMPTY, AND, IN GOING BACK, TO THE FOLDER, WHICH I HAD JUST, "REPAIR FOLDER", THAT WAS ALSO, "NOW" PART EMPTY OR EMPTY.........

THE GOOD NEWS IS, THAT I CAN AT LEAST, "SEE", THAT THE E - MAILS, ARE NOT TOTALLY LOST, WHICH WOULD BE A DISASTER, FOR ME. AND I HAVE ALSO, BEEN ABLE TO FILE, TO MOVE AROUND E - MAILS, ONCE I HAVE, "REPAIR FOLDER". BUT IT IS NOT WORKING PROPERLY, AND IT ONLY WORKS, WITH EXTRA UNNECESSARY ACTIONS.

FURTHER, I ALSO FOUND, THE FOLLOWING, ON THIS WEBSITE -

=Toad-Hall Toad-Hall Top 10 Contributor 2/19/21, 10:24 AM Emails are stored in mbox text files eg: Inbox Thunderbird uses another file called 'Inbox.msf' as an indexing file, so this is used to display the list of emails, then when you select and email, it knows where to look in the Inbox mbox for the actual email which is then displayed. If the Inbox.msf file has become out of synch showing issues like you mention, often a 'Repair Folder' will force the Inbox.msf file to be removed and new one created where it reads the mbox file and is updated. It does not delete emails and it does not effect the actual mbox file storing the emails. If the Inbox mbox file that hold emails is empty then the newly created Inbox.msf file cannot show what is not there. So, why is the Inbox mbox file empty ? If the mbox file became corrupted and was then compacted to remove all hidden marked as deleted emails, (which occur when you either move or delete emails) then it may not be able to read which emails were marked as deleted and so ends up empty. Corruption can occur if compacting has not been done on a regular basis or not been performed at all. Perhaps the most common cause of Corruption occurs if an Anti-Virus product has scanned the file and tried to fix it or quarantined the file. Anti-Virus products cannot work out that the mbox file contains many emails, it just sees it as a single file - which it is and nobbles the entire file in one go. Anti-Virus products usually have no effect on the Inbox.msf file as it does not contain emails, so it is left alone, hence why you appear to have a list of emails. The result being the index (msf) file is trying to find something that has already gone, so weirdness abounds. After a fix of index file, it shows what is really in mbox file. My advice: Compact the Inbox on a regular basis. I would also compact the Drafts and Junk as well as they will get a load of deletions. Do not allow Anti-virus products to scan any Thunderbird profile folders, so make them exempt from scanning. If you do want to scan them, I suggest you alter settings so the Anti-Virus asks what to do, then you can stop any 'fix' by the AV. Under no circumstances do you want any AV or other product that cleans up files anywhere near your Thunderbird profile folders.

Helpful? - SO YES, ON THE 8TH MARCH 2021, I DID UPDATE MY ANTI VIRUS = PANDA DOME, AND ITS LICENSES, WHICH WAS BEFORE THE DUE DATE, AS A CHEAPER £££, OPTION, TO DO EARLY. - ON UPDATING, MY ANTI VIRUS, I DID RUN, COMPLETE FULL SCANS, BUT THIS WAS ON THE 8TH AND 9TH AND 11TH MARCH = BEFORE THE FRIDAY 12TH MARCH 2021.

LASTLY, "NOW", I AM TRYING TO POSE, TO ASK, A QUESTION, OF THE COMMUNITY.

THANKS IN ANTICIPATION OF YOUR HELP. I HAVE STATED, ALL I THINK RELEVANT, AND I HOPE, THAT IT IS NOT, TOO MUCH ?

THANKS FOR YOUR TIME, IN READING THE ABOVE.

YOURS.

Edited out the leading spaces in an attempt to make the content readable

Asked by gruncell 1 month ago

Answered by Toad-Hall 6 days ago

 • Solved

Docx links from Onedrive fail to open

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I u… (read more)

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I use MS Edge browser. Why?

Asked by 13pgus 3 days ago

Answered by jonzn4SUSE 3 days ago

 • Solved

Receiving E-mail

Since the latest Thunderbird update I have been unable to send/receive E-mail from accounts I have set up using cPanel. Password is correct and the SSL/TLS is version 1.2… (read more)

Since the latest Thunderbird update I have been unable to send/receive E-mail from accounts I have set up using cPanel. Password is correct and the SSL/TLS is version 1.2. I've tried configuring manually and tried unsecure password settings. I deleted one of the accounts and created it again and same problem. I get connection to server timed out. I went into the editor and increased the mailnews.tcptimeout to 2000. I tried using a hotspot and was getting a failed to connect error wanting me to enter new password. I double checked and password is correct. I restarted my router and now sometimes get failed to connect wanting new password and other times get connection timed out. My G-mail account is working. Other programs are letting me download my E-mail with same settings I have in Thunderbird. I'm kind of out of ideas about what to try next. Any suggestions would be appreciated.

Asked by kargen27 3 days ago

Answered by sfhowes 3 days ago

 • Solved

Google assistant "read this" doesn't work on firefox android

But dous work on Google News, Feedly and Twitter but it doesn't work on Firefox android, Google Assistant say "Sorry, I can't read this page aloud" is there a way to fix … (read more)

But dous work on Google News, Feedly and Twitter but it doesn't work on Firefox android, Google Assistant say "Sorry, I can't read this page aloud" is there a way to fix it?

Asked by orenyehezqel 1 week ago

Answered by milosagastume11 1 week ago

 • Solved

Yahoo search engine has disappeared

A couple of days ago after an upgrade to the latest Firefox (in Wndows 10) my default search engine changed to DuckDuckgo. Yahoo - which had been my previous default no … (read more)

A couple of days ago after an upgrade to the latest Firefox (in Wndows 10) my default search engine changed to DuckDuckgo. Yahoo - which had been my previous default no longer appeared in list of options for search engines in Firefox options. Looking at other posts, I deleted search.json.mozlz4 and restarted Firefox. This time my default search is Google. Yahoo is still not an option. Can anyone help me to get it back please? ( I did notice some Yahoo extensions, but these don't seem to be straight search tools but have additional 'features' like putting up photos on every new tab)

Asked by swllms 5 days ago

Answered by Haktan Bilen 5 days ago

 • Solved

Pocket List Din drop-down menus has disappeared -

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either.… (read more)

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either. the "Pocket" icon is in the menu bar, and I can save items to Pocket, but can no longer locate the page with the articles. "View List" does appear when you click the Pocket icon, but it also saves whatever page you're on whether or not you want to save it.

Asked by hhartus 3 weeks ago

Answered by TyDraniu 3 weeks ago

 • Solved

Thunderbird 78.5.1 (32-bit) Interface, icons and text size

Hi everybody, I was just w riting to ask as I can only seem to increase the font of the e-mail written text, but really the interface size is absolutely ridiculously smal… (read more)

Hi everybody,

I was just w riting to ask as I can only seem to increase the font of the e-mail written text, but really the interface size is absolutely ridiculously small and is there any way I can enlarge this (without reducing the resolution of my monitor which is not really a solutuion)

Not everyone has the best eyesight for this kind of thng and I find thunderbird the best mail and calander client but at least on windows or in browser-mail I can CTRL+ to zoom in and read, it's at the stage where I might have to use the windows magnifying tool just to see t hings like "inbox" "spam" and my list of emails' titles.

Please tell me there exists an option to make all this larger like interface size, I mean come on almost every modern software has an option bar slider to increase these things

Cheers

Asked by iains92 4 months ago

Answered by Toad-Hall 4 months ago