Question

posted by yarri 5 years ago
Kan inte aktivera nyaste acrobate reader , ej heller uppdatera den gamla.

Det funkar inte att uppdatera det gamla reader och det nya går absolut inte att aktivera.

↓ Show more ↑ Show less
  • All posts
  • Helpful Solutions
  • post
  • post