Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Lock up or freeze the spacers?

Hi. There is a vertical spacer or seperator to the right of the folders three on the left. This spacer or seperator line can be moved to the left or right. Is there a w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. There is a vertical spacer or seperator to the right of the folders three on the left. This spacer or seperator line can be moved to the left or right. Is there a way to freeze it or lock it in a specific position as to avoid accidental movement? I'm writing a script to automate some things. Thunderbird and of course Firefox are part of this automation. Any movement of this seperator would complicate my script.

Can it be locked in place?

Ερώτηση από pepelapiu 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από pepelapiu 1 μήνα πριν

Thunderbird and ProtonMail?

Hey guys! I am trying to set up Thunderbird to work with ProtonMail. I got through the first few steps in the guide here: https://protonmail.com/bridge/ Since ProtonMail … (διαβάστε περισσότερα)

Hey guys! I am trying to set up Thunderbird to work with ProtonMail. I got through the first few steps in the guide here: https://protonmail.com/bridge/ Since ProtonMail is encrypted, the bridge decrypts the incoming emails and encrypts the out coming ones. I had no problems installing and configuring the ProtonMail bridge. Where I get a problem is with the instructions to configure Thunderbird. I contacted ProtonMail support but no replies yet.

The Thunderbird I installed is version 68.9.0. Here is where I get stuck: https://protonmail.com/bridge/thunderbird#1 The instructions are as follows: "To configure the bridge with Thunderbird, first open the application and right-click in the sidebar. Choose Settings"

Problem is, the Thunderbird page I get looks nothing like the one pictured in the ProtonMail guide. And when I right-click on the sidebar nothing happens. I can't find 'settings' anywhere.

Can you help?

Ερώτηση από pepelapiu 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από gild 2 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

how do I get TB to work with gmail?

What steps should I follow to make TB work with my Gmail account? The instructions given on various forums don't seem to work for me . TB ver 68 on Ubuntu 16.04 on a Leno… (διαβάστε περισσότερα)

What steps should I follow to make TB work with my Gmail account? The instructions given on various forums don't seem to work for me . TB ver 68 on Ubuntu 16.04 on a Lenovo V110 laptop.

Ερώτηση από RayArdia 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Wayne Mery 8 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

I need to change "mail.strictly.mime" from false to true in order to eliminate ?? at sentence end.

When I send an email to anyone (myself included) each sentence in my email has a ?? instead of a period (.) at the end of each sentence. This can be fixed by changing "m… (διαβάστε περισσότερα)

When I send an email to anyone (myself included) each sentence in my email has a ?? instead of a period (.) at the end of each sentence. This can be fixed by changing "mail.strictly.mime" in config.editor from "False" to "True." I have been unable to access "config.editor or find "mail.strictly.mime" after serious effort. I use Ubuntu Linux.

Ερώτηση από Robert B Moler 1 έτος πριν

Απάντηση από RobertJ 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Keep being asked for password in Thunderbird

Apologies if I am in the wrong place - cannot find a way to ask a question re Thunderbird Three days ago for no obvious reason, I opened Thunderbird I was asked to enter … (διαβάστε περισσότερα)

Apologies if I am in the wrong place - cannot find a way to ask a question re Thunderbird Three days ago for no obvious reason, I opened Thunderbird I was asked to enter my password for each of my 4 email addresses. All are with Virgin Media -two have '@ virginmedia.com' and two '@ntlworld.com.

If and when I do find a way to sign in/register I will post my problem there.

Rgds Damascus

Ερώτηση από Damascus 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Thunderbird on one machine will not display any send on one account.. Other accounts work fine. This mail is displayed on another machine. How fix?

On one email account, on one machine, Thunderbird will not display sent email. Other accounts are fine. On the same account, not all incoming emails are displayed. On T… (διαβάστε περισσότερα)

On one email account, on one machine, Thunderbird will not display sent email. Other accounts are fine. On the same account, not all incoming emails are displayed. On Thunderbird on another machine these issues do not exist. It appears clear to me the problem is with Thunderbird on this machine. Any suggestion?

Ερώτηση από Merle 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Toad-Hall 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

The mail.strictly_mine fix does not make ????'s go away permanently. I agree with observation of Walt.

The mail.strictly_mime fix to make question marks appearing in emails went away for a few days. However, the ????s started appearing again. I checked the mail.strictly_m… (διαβάστε περισσότερα)

The mail.strictly_mime fix to make question marks appearing in emails went away for a few days. However, the ????s started appearing again. I checked the mail.strictly_mime parameter and it is still set at "true". I'm on TB 60.8.0. This is the latest version for Windows 7.

Ερώτηση από roland.liu 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Thunderbird - How to delete email addresses appearing in the search field that don’t show up anywhere else

Thunderbird 60.7.1. When using Thunderbird’s search field, the autocomplete offers me some email addresses that are not in the address book, nor in any emails. How to get… (διαβάστε περισσότερα)

Thunderbird 60.7.1.

When using Thunderbird’s search field, the autocomplete offers me some email addresses that are not in the address book, nor in any emails. How to get rid of them?

Ερώτηση από yahoe.001 1 έτος πριν

Απάντηση από sfhowes 1 έτος πριν