Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

YTD downloader site is darkened & inaccessable. I can barely view it ONLY. WHY?

I went to download YTD Downloader @ https://www.ytddownloader.com/ , which I've done a dozen times before and the screen looks like a dark tinted car window. What's with … (διαβάστε περισσότερα)

I went to download YTD Downloader @ https://www.ytddownloader.com/ , which I've done a dozen times before and the screen looks like a dark tinted car window. What's with that? Here's a screen print copy. Can somebody help?? ( AND attaching the image has taken 5 minutes thus far. I may have to try & submit it without. Failing that, I'd leave the page - un-submitted. And I don't see a mb size limit or a cancel in order to use a smaller copy - FYI)

Ερώτηση από martiandon 3 έτη πριν

Απάντηση από Mkll 3 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

YTD video downloader / converter not downloading music anymore since upgrade to Mojave??

I have been using an application called YTD (YouTube Downloader), for some years now, and recently it has started to not download certain videos on YouTube anymore.... Sp… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using an application called YTD (YouTube Downloader), for some years now, and recently it has started to not download certain videos on YouTube anymore.... Specifically, it will not download any music videos of songs anymore, but it will still download any other videos that are not music.... This seems to be a new thing, as I recently upgrade from High Sierra to Mojave, and a bunch of old apps. that I use no longer function correctly.... Does anyone else use YTD downloader application, and if so, is there a fix for the Mojave opersating system that will let it work correctly?? Thanks in advance!!

Ερώτηση από zlloyd1 2 έτη πριν

Απάντηση από zlloyd1 2 έτη πριν