Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

FireFox won't update because it says I'm using XP ... I AM NOT Using XP, I am using Win7. Why does FireFox not recognize my correct OS?

Fire Fox is saying that I'm using XP so it doesn't update. However, I am NOT using XP, I AM using Win7 Professional.

Ερώτηση από ParSix2000 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Running Win 7 64 bit. Firefox ver 52.9.0 (32 bit). Cannot upgrade.

Received message that I cannot upgrade. It appears that FF thinks I am running XP or Vista. How can I convince FF that the OS is Win 7 and upgrade to latest version of FF… (διαβάστε περισσότερα)

Received message that I cannot upgrade. It appears that FF thinks I am running XP or Vista. How can I convince FF that the OS is Win 7 and upgrade to latest version of FF? I am currently having no issues, but, would like to get security updates.

Ερώτηση από glittle1 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Got message system unsupported, (vista, xp), when I have Win 10

I got this message, when I follow the "learn more" link it says Firefox has ended support for Windows XP and Vista. But I actually have Windows 10. Why doesn't FF recogni… (διαβάστε περισσότερα)

I got this message, when I follow the "learn more" link it says Firefox has ended support for Windows XP and Vista. But I actually have Windows 10. Why doesn't FF recognize my system?

Thanks for your help!

Ερώτηση από ma-jnk 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

my system is a windows 7 product, why do I no longer qualify to get updates?

I just received the notice that my system is too old to update Firefox, yet down the page a bit, my system is listed as a supported OS. Why is this? And what can I do tha… (διαβάστε περισσότερα)

I just received the notice that my system is too old to update Firefox, yet down the page a bit, my system is listed as a supported OS. Why is this? And what can I do that does not require taking a month or six to understand a new OS? ( ps: I'm old, too ) Also, my system is Windows Home 7, NOT Vista.

Ερώτηση από Loise 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν