Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

i cannot upload a document in online .when i click upload no screen appears asking to to select a file .whats the problem?

what can be done to upload documents which is in desktop of my pc.the pop up window for selecting files does not appear?

Ερώτηση από amaramarnath731 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox ESR 52.9.0 (32-bit) Facebook Comment Issue

Firefox ESR 52.9.0 (32-bit) Facebook Comment Issue: When typing a comment in Facebook letters type right to left instead of typing left to right. This causes the comment … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox ESR 52.9.0 (32-bit) Facebook Comment Issue: When typing a comment in Facebook letters type right to left instead of typing left to right. This causes the comment to be typed backwards Example "Birthday" would be yadhtriB.

Ερώτηση από schellp 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

better than saying "Something is wrong" or "Firefox is broken"

Ask your question Be nice. Our volunteers are Mozilla users just like you, who take the time out of their day to help. Be descriptive. Saying "Playing video on YouTube is… (διαβάστε περισσότερα)

Ask your question

Be nice. Our volunteers are Mozilla users just like you, who take the time out of their day to help. Be descriptive. Saying "Playing video on YouTube is always choppy" will help our volunteers identify your problem better than saying "Something is wrong" or "Firefox is broken".

   Subject:
   Which topic best describes your question?

How can we help? "Something is wrong" is comucation my comp

Ερώτηση από lisek1942 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

I am tryng to use Turbotax but it doesn't recognize my copy of Firefox which I just downloaded.

I am using Turbotax which says to use Firefox and even though I just downloaded the latest version, it still doesn't work with Turbotax. They say they don't recognize my… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Turbotax which says to use Firefox and even though I just downloaded the latest version, it still doesn't work with Turbotax. They say they don't recognize my browser.

Ερώτηση από thammon1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

error message

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.consumercellular.com. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). Erro… (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.consumercellular.com. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites

Ερώτηση από civersonmpls 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Widevine CDM plug-in issue. I can not stream any video, please help

The error message is 'The widevine CDM plugin has crashed'. I see preferences/ extensions and themes/ plug ins and it seems like the widevine CDM plug-in was automaticall… (διαβάστε περισσότερα)

The error message is 'The widevine CDM plugin has crashed'. I see preferences/ extensions and themes/ plug ins and it seems like the widevine CDM plug-in was automatically updated, what should I do. Please I tried every setting, its urgent, help me please ?

Ερώτηση από HenricuzHotmail 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν