Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why the "Downloading the latest applications" bar constantly running?

There is a blue bar at the top that says "Downloading the latest applications" that is constantly running. This happened Every time Firefox opened == Updated to 3.6.6 (o… (διαβάστε περισσότερα)

There is a blue bar at the top that says "Downloading the latest applications" that is constantly running.

This happened

Every time Firefox opened

== Updated to 3.6.6 (or 3.6.8)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Error message appear when creating new bookmarks

When creating new bookmarks a pop-up window appear with the following info: unload: [Exception..."Component retyrned failure code:0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [nsIObserv… (διαβάστε περισσότερα)

When creating new bookmarks a pop-up window appear with the following info: unload: [Exception..."Component retyrned failure code:0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [nsIObserverService.removeObserver]" nsresult:"0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE)" location: "JS frame:: chrome://trustchecker/content/trustchecker.js:: anonymous:: line 955" data:no]

The bookmark is saved at the bottom of the list but it is not possible to select folder to store bookmark. How do I fix this problem?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox page not showing bar with with file/edit/tools in space is blank

My third space bar below website address is blank not showing file/edit/tools icons so i cant print anything from down loaded websites This happened Not sure how often … (διαβάστε περισσότερα)

My third space bar below website address is blank not showing file/edit/tools icons so i cant print anything from down loaded websites

This happened

Not sure how often

== 01/08/2010

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have version 4.0 beta2, I need to be able to enlarge the type on a web page ( not all web pages) how do I do this ?

need to enlarge type on a page ( I do not won't to do this as a default on all pages. ) I play certain games they do not need to be enlarged. How do I go about just enla… (διαβάστε περισσότερα)

need to enlarge type on a page ( I do not won't to do this as a default on all pages. ) I play certain games they do not need to be enlarged. How do I go about just enlarging the type on the pages as I need to on a web page

This happened

Every time Firefox opened

== when in stall around 7/20/10

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

If I upgrade to most recent Firefox version will I loose Identity Safe w/ Norton?

the last time I tried to upgrade firefox I lost my Identity Safe w/Norton. Is this issue still ongoing? URL of affected sites http:// … (διαβάστε περισσότερα)

the last time I tried to upgrade firefox I lost my Identity Safe w/Norton. Is this issue still ongoing?

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I updated to 3.6.8 and now have web page previews in my tabs - how do i get rid of these

When I upgraded to 3.6.8 all my tabs now are twice the size and have a thumbnail preview of the webpage in them - how do i get rid of these and go back to the normal tabs… (διαβάστε περισσότερα)

When I upgraded to 3.6.8 all my tabs now are twice the size and have a thumbnail preview of the webpage in them - how do i get rid of these and go back to the normal tabs

This happened

Every time Firefox opened

== i upgarded to 3.6.8

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get 3.5 back?

I had 3.5 for online cci.edu it work just fine. I downloaded 3.6 and now I can't attend my classes. Above the web page it says: Firefox Security has redirected your pa… (διαβάστε περισσότερα)

I had 3.5 for online cci.edu it work just fine. I downloaded 3.6 and now I can't attend my classes. Above the web page it says: Firefox Security has redirected your page. I need to know what do I need to do so I can get into school. I'm getting behind in my classes. I didn't have this problem with all the other Firefox before now. I have deleted all my cookies etc. Please help!!!!!!! I would like to redownload 3.5 if I can or a lower version if I can't resolve this problem. Where can I get it? I've been looking for them.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από rjohnson19 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I downloaded the latest version of Firefox, the print was so small I could bvarely read it. what do I need to do to enlarge the print without losing some of my tool bars...?

When I downloaded the latest version of Firefox, the print was so small I could barely read it. what do I need to do to enlarge the print without losing some of my tool … (διαβάστε περισσότερα)

When I downloaded the latest version of Firefox, the print was so small I could barely read it. what do I need to do to enlarge the print without losing some of my tool bars...?

== When I downloaded the latest version of Firefox, the print was so small I could bvarely read it. what do I need to do to enlarge the print without losing some of my tool bars...?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser websites menu missing,found my tools and history,was told to press Alt and vr?

lost my tools,history menu and website browser menu.Asked advice got tools back but website browser is still missing.Have tried support help was told to press Alt and vr … (διαβάστε περισσότερα)

lost my tools,history menu and website browser menu.Asked advice got tools back but website browser is still missing.Have tried support help was told to press Alt and vr together cannot find vr button?.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

href="file://f://myfile.ext would like to not specify hard drive and use same directory as my html file.

When using href="file://f://myfile.ext" it open fine within Firefox 3.6.8. However, I would like to NOT hard code the hard drive and use the same drive location as my h… (διαβάστε περισσότερα)

When using href="file://f://myfile.ext" it open fine within Firefox 3.6.8. However, I would like to NOT hard code the hard drive and use the same drive location as my html file that invokes this href link. I have tried to use href="file://///myfile.ext" and it does not work. I get an error message saying File Not Found. For ie browser I can just specify href="/myfile.ext" and it works fine. This is a simple html file that references severals local files and I have all of this material on a usb memory stick (ie my F drive). The memory stick will be sent to several folks and their usb drive may be some other letter.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I reset all of the tool bars and browser address bar on Firfox?

I deleted all of the tool bars including browswe address baron firefox and now can´t get them back. Firefox opens the last site used. (I have limited computer knowledgebl… (διαβάστε περισσότερα)

I deleted all of the tool bars including browswe address baron firefox and now can´t get them back. Firefox opens the last site used. (I have limited computer knowledgeble)

This happened

Every time Firefox opened

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; InfoPath.2)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot access any firefox tools, options, etc.; Google seems to have taken over.

No Firefox tool bar is displayed. I can't view anything, change anything, delete anything, or even access my favorites. I don't have a clue what happened. This happene… (διαβάστε περισσότερα)

No Firefox tool bar is displayed. I can't view anything, change anything, delete anything, or even access my favorites. I don't have a clue what happened.

This happened

Every time Firefox opened

== I have no idea.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am trying to transfer an old profile into Windows 7, but the AppData folder does not show up under my name folder in USERS. How can I find it?

When I go to Help & Troubleshooting & click Open Containing Folder I get a Windows Explorer window that shows the file path including Used-Edward-AppData, etc. Bu… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to Help & Troubleshooting & click Open Containing Folder I get a Windows Explorer window that shows the file path including Used-Edward-AppData, etc. But when I click on the little triangle to the right of Edward the drop down menu does not include AppData and if I just go into Windows Explorer and Users-Edward, there is no AppData folder. So I cannot overwrite the profile file with the saved profile info from my earlier laptop. The folder symbol next to Edward has a lock on it but I don't know what that means or how to unlock it.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

what happened to the bar that said "file, edit" etc? How do I change the font size to view Hotmail? Where can I access "undo"? thanks -

how can I access the tool bar which includes "file, print" etc? How can I change the font size of my hotmail home page? It used to be using "view".

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In which folder are stored all the links or marks I have saved?

My computer got broken. I need to save all the marks or links I saved in Mozilla. Which folder are stored all those marks from the web sites I myself saved in? I do not f… (διαβάστε περισσότερα)

My computer got broken. I need to save all the marks or links I saved in Mozilla. Which folder are stored all those marks from the web sites I myself saved in? I do not find that folder nor the prompt.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I programmed Firefox to delete cookies when I log off. Now Yahoo! won't remember me. How did I do it so I can go back and undo it?

I previously programmed Firefox to delete cookies when I log off. Now Yahoo! won't keep me logged on. Yahoo! tech said to restore cookie memory. I don't remember how I t… (διαβάστε περισσότερα)

I previously programmed Firefox to delete cookies when I log off. Now Yahoo! won't keep me logged on. Yahoo! tech said to restore cookie memory. I don't remember how I took that action. How can I go back and change that setting to retain cookies?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από DaveRo 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a background image behind the toolbars at the top of my Firefox browser that I do not want. How do I get rid of it? Thanks

There is a background image behind the toolbars. How do I get rid of it?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What is the path structure, when I OPEN a local html file on my C drive?

I downloaded WikiLeak's afgan diary html, which has links with the following format: "file:///afgan/type/air raid_0.htm". However I put the files in a folder "My Documen… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded WikiLeak's afgan diary html, which has links with the following format: "file:///afgan/type/air raid_0.htm". However I put the files in a folder "My Documents\WikiLeaks\HTMLfiles". So now the link does not work. What is wrong?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν