Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube videos are blank black screen only on my firefox browser.

I can't play any youtube videos on my firefox. All my programs are update to date. Also youtube videos are working for my internet explorer but not on my firefox. I have … (διαβάστε περισσότερα)

I can't play any youtube videos on my firefox. All my programs are update to date. Also youtube videos are working for my internet explorer but not on my firefox. I have the latest version 3.6.13

I'm on a PC 32 bit home basic vista.

Ερώτηση από helpthisgame 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Adobe flash plugin keeps crashing. Please help!

So my adobe flash plugin apparently keeps crashing and this has been going on for awhile now. When I watch videos on youtube, the audio will stutter. Sometimes the video … (διαβάστε περισσότερα)

So my adobe flash plugin apparently keeps crashing and this has been going on for awhile now. When I watch videos on youtube, the audio will stutter. Sometimes the video will crash too and whenever I watch a video on teennick.com, the video is constantly freezing and/or crashing. I've tried using the 'safe mode" version of firefox and the problem still happens. This is so frustrating, someone please help.

Ερώτηση από Nicole92 7 έτη πριν

Απάντηση από AliceWyman 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Conduit search has hijacked my firefox browser how do I remove it

How do I remove Conduit search from my firefox browser. It is not located in the add-ons and removing firefox and reinstalling it has not removed the Conduit search. Thi… (διαβάστε περισσότερα)

How do I remove Conduit search from my firefox browser. It is not located in the add-ons and removing firefox and reinstalling it has not removed the Conduit search.

This happened

Every time Firefox opened

== Kids were on computer and now it is there.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από maniekandan5 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

WHERE IS START PRIVATE BROWSING?

I used to have Tools/Start Private Browsing Session At Firefox20 this is gone. What happened to it? If I can't have it on a session basis can I return to Firefox19? … (διαβάστε περισσότερα)

I used to have Tools/Start Private Browsing Session At Firefox20 this is gone. What happened to it? If I can't have it on a session basis can I return to Firefox19?

Ερώτηση από glennm2077 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting redirected to websites I don't want - it was nearly impossible to get here. Have four virus, malware, spyware &trojan horseprograms and all of them come up clean.

My tech guy says my Firefox has been hijacked - I couldn't even get to your website. When I google something, no matter what I click on, it goes somewhere else. It even… (διαβάστε περισσότερα)

My tech guy says my Firefox has been hijacked - I couldn't even get to your website. When I google something, no matter what I click on, it goes somewhere else. It even happened when I went to click open an email - a new tab opened with this awful thing in it. Oh, and another thing: when it takes you to the bad website, you can't click on the back button to get back to wherever it was you were. You have to close the entire tab.

This happened

Every time Firefox opened

== it might be a coincedence, but it started when I installed AVG and the yahoo toolbar came with it. I disabled it, but maybe

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost my toolbar at top of screen. How can I retore it?

Last time I used my computer I had toolbar at top of the screen just as it has been for years. Now, all of a sudden, I went on line and there is no toolbar. How can I res… (διαβάστε περισσότερα)

Last time I used my computer I had toolbar at top of the screen just as it has been for years. Now, all of a sudden, I went on line and there is no toolbar. How can I restore it?

Ερώτηση από JamesGro 5 έτη πριν

Απάντηση από rajap 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook with FF : "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can."

Performing any facebook actions (post, like, comment, ...) is redirected to the webpage https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php "Sorry, something went wrong. We're w… (διαβάστε περισσότερα)

Performing any facebook actions (post, like, comment, ...) is redirected to the webpage https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can. Go Back"

The big problem is that it is wrong since more than 2 months. And i have to use back IE only for fb.

Occurency : always Firefox version : up to date, now v15 Extension and plugins : default ones Conditions : brand new PC at work

For info, i have the same issue on my home PC since 3 months, since FF12 release, in this case with plugins protecting privacy. But even desactivated, it is not working. As a first contact, i posted related bug report in fb process, but i never had any reply since, neither one email to confirm bug report.


How to do, please?

Ερώτηση από kokoro 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I activate SSLv3 so I can utilize my computer says broken protocol.With Explorer I just made sure it was clicked on.

need fix for Unable to Connect Securely Firefox cannot guarantee the safety of your data on fn2win.fusonet2.com because it uses SSLv3, a broken security protocol. Advanc… (διαβάστε περισσότερα)

need fix for Unable to Connect Securely

Firefox cannot guarantee the safety of your data on fn2win.fusonet2.com because it uses SSLv3, a broken security protocol. Advanced info: ssl_error_no_cypher_overlap Learn More…

Ερώτηση από bcasey9090 6 έτη πριν

Απάντηση από ideato 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I install Firefox on a computer with no current browser on it?

I have a laptop with a corrupt browser (Explorer) and I want to install Firebox. But, because the current browser won't launch I have no access to the download site. … (διαβάστε περισσότερα)

I have a laptop with a corrupt browser (Explorer) and I want to install Firebox. But, because the current browser won't launch I have no access to the download site.

Ερώτηση από michael4444 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs with ads keep randomly opening

every time i open fire fox, a random tab opens roughly every twenty seconds, each day on a different site. yesterday was some games site, today was this: https://www.lott… (διαβάστε περισσότερα)

every time i open fire fox, a random tab opens roughly every twenty seconds, each day on a different site. yesterday was some games site, today was this: https://www.lotterymaster.com/free-lottery/11?offer_id=102&aff_id=54&SourceId=355&CreativeId=18377777&LineItemId=5729187&PublisherId=738709&SectionId=13947420&aff_sub=000074083021da0534d448ed7724a4b4b9c16&incentive_code=6b20c5b52be7e238414afc9baf80eeb7

(sorry for long link) i have tried disabling some of my add-ons to no avail. i have scanned my computer with Avast! and malware bytes. i haven't been on any dodgy sites when it happens. i have just realised, but i think it might be every time i click a link, a new page with an ad will open. it only happens on any link once.

any ideas?

Ερώτηση από klinx104 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ssl_error_no_cypher_overlap what does this mean?

Cannot communicate with peer no common encryption algerithimth(s) Spelling maybe incorrect! error code ssl_error_no_cypher_overlap authenticity of received data could not… (διαβάστε περισσότερα)

Cannot communicate with peer no common encryption algerithimth(s) Spelling maybe incorrect! error code ssl_error_no_cypher_overlap authenticity of received data could not be found

I don't do technical and this is all foreign to me , no idea. Just trying to do the National Lottery which I have done before, all else seems ok. Will not let me into this site

Help needed please

Ερώτηση από tandy 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to remove avg secure search

I can't get rid off AVG secure search, I uninstalled avg and it still shows up when I search from the navigation toolbar.

Ερώτηση από smilingbranch 10 έτη πριν

Απάντηση από cgresse 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters. (Error code: ssl_error_handshake_failure_alert) How can this be fixed?

I received this error message when trying to access a site with whom I have a contract: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to eoffer.gsa.go… (διαβάστε περισσότερα)

I received this error message when trying to access a site with whom I have a contract: Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to eoffer.gsa.gov.

SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.

(Error code: ssl_error_handshake_failure_alert)


  *  The page you are trying to view can not be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  *  Please contact the web site owners to inform them of this problem. Alternatively, use the command found in the help menu to report this broken site.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Videos on youtube are choppy and skippy, yet this only happens on firefox, other browsers work fine..

I started my computer this morning and everything seemed normal, yet once I got on youtube, every video i tried to watch wouldn't play properly, even though yesterday thi… (διαβάστε περισσότερα)

I started my computer this morning and everything seemed normal, yet once I got on youtube, every video i tried to watch wouldn't play properly, even though yesterday things were fine, and I've never encountered this problem before.. I hadn't updated, installed or otherwise changed anything between the two days and everything else works just fine.. Whenever i start a video the sound chops up and skips/lags like it can't keep up.. It's hard to describe.. Kinda like if one listens to a CD with lots of scratches... I initially assumed that it was a Flash Player issue.. But after updating both Flash Player and Firefox to the latest versions the problem still persists.. I now assume it is a Firefox issue, as I have tried viewing the videos in other browsers, and they play just fine.. I have no idea what is causing it.. And I would appreciate any help or solutions you could give me.. I'm also not that big of a computer expert, so please forgive me for anything seemingly obvious I might have overlooked.. Thanks in advance..

Ερώτηση από MadsBuus 8 έτη πριν

Απάντηση από AntiBling 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm getting "The connection has timed out" when I try to connect to one specific website. I can connect to the site using Internet Explorer. Help?

As suggested by Firefox, I cleared my history and cache. I also downloaded and ran one of the Firefox recommended malware applications. I also removed Firefox from my f… (διαβάστε περισσότερα)

As suggested by Firefox, I cleared my history and cache. I also downloaded and ran one of the Firefox recommended malware applications. I also removed Firefox from my firewall and then added it back as suggested by Firefox. I have no problem accessing the site using Internet Explorer.

Ερώτηση από 1dancinjoe 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I fully remove Babylon

I'm stuck with a "Babylon" version of the "search the web" facility on the toolbar to the right of the address bar. I've searched for access to it but had no success. Can… (διαβάστε περισσότερα)

I'm stuck with a "Babylon" version of the "search the web" facility on the toolbar to the right of the address bar. I've searched for access to it but had no success. Can anyone help?

Ερώτηση από moparmartin 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I istall the latest version of Flash player, I get a plugin

When I install the latest version of Flash Player(11.6.602.171), I get a firefox plugin. Why am I not receiving the Flash Player instead? OS is vista home premium, fire… (διαβάστε περισσότερα)

When I install the latest version of Flash Player(11.6.602.171), I get a firefox plugin. Why am I not receiving the Flash Player instead? OS is vista home premium, firefox v.18

Ερώτηση από Karla Pudenz 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν