Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Κλειδωμένο

trouble updating

Duplicate thread, continue at /questions/1432649 I have trouble downloading the newest version because it says that Firefox has ended support for Windows 8 and Vista. B… (διαβάστε περισσότερα)

Duplicate thread, continue at /questions/1432649

I have trouble downloading the newest version because it says that Firefox has ended support for Windows 8 and Vista.

But I DO NOT USE THESE OLD VERSIONS - I DO USE WINDOWS 10 on this computer.

Could you please let me know how to fix this in plain english so I can easily do it myself - I am no computer wizzard.

Your help would be greatly appreciated. Please write your answer to my email account: [removed email from public] ,

Thank you, Chris

Ερώτηση από Chris 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από James 5 μήνες πριν

  • Κλειδωμένο
  • Αρχειοθετήθηκε

Deck Top

I use Vesta only for e-bay and emails....problem is that on ebay when watching item and click on to it putting it in my WATCH LIST it does not work. On my i-pad it all… (διαβάστε περισσότερα)

I use Vesta only for e-bay and emails....problem is that on ebay when watching item and click on to it putting it in my WATCH LIST it does not work. On my i-pad it all works o.k. ( is this to do to Microsoft ) I delete Firefox and re-installed and it does the same.......any other thing I can do until I replace this computer ASAP on your time and advis

Ερώτηση από lgmvette 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Cannot get info on finace advisor page keeps sayin something bout permission I am attached to page it only displays black screen .. How can I quickly enable this page.

Please e mail me instructions to get this corrected quickly or allow me to switch to a fire fox that worked great before.

Ερώτηση από choyjo 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν