Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Default Search Engine Problem

I have Bing set up as my default search engine and it has worked fine for years. Now all of the sudden, any search I request, whether in the address bar or search window… (διαβάστε περισσότερα)

I have Bing set up as my default search engine and it has worked fine for years. Now all of the sudden, any search I request, whether in the address bar or search window is completed by Yahoo. I have tried everything I know to try to fix this but to no avail. Also, when I click the Add-ons button to check for add -ons that I perhaps placed in error, a new blank tab opens up. I'm wondering if I should just delete Firefox and then re-install it. Any help would be greatly appreciated.

Ερώτηση από pfburdett 5 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

default search engine

I set the default search engine as Google but it's being redirected to Yahoo. Fix I read states to use: help, troubleshooting information, refresh Firefox (in a pop up w… (διαβάστε περισσότερα)

I set the default search engine as Google but it's being redirected to Yahoo. Fix I read states to use: help, troubleshooting information, refresh Firefox (in a pop up window). Pop up window never shows. What's the fix? This is supposedly a virus. Not Yahoo's fault. thanks

Ερώτηση από joszyd 4 ημέρες πριν

Απάντηση από joszyd 4 ημέρες πριν

 • Κλειδωμένο

Restore previous session

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1310140] I closed 5 windows when I updated firefox. When it restored the session only 2 reopened. What can I do to g… (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1310140]
I closed 5 windows when I updated firefox. When it restored the session only 2 reopened. What can I do to get the missing windows back?

Ερώτηση από pursig39 19 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Disable Lhite netowrk plugin

Somehow, I appear to have installed a plugin called the Lhite Network Extension. It creates hotlinks to advertising sites from plain text "keywords" in web pages. The o… (διαβάστε περισσότερα)

Somehow, I appear to have installed a plugin called the Lhite Network Extension. It creates hotlinks to advertising sites from plain text "keywords" in web pages. The originator of the plugin is something called Advertising (gear symbol) Support, Inc. and their web site is www.advertisingsupport.com. The removal instructions on that site are generic and do not provide the specific name of the plugin for Lhite Network Extension.

Neither Lhite Network Extension or anything from Advertsinig(gear)Support are enumerated in Firefox's lists of plugins and extensions, nor is anything shown in the Windows 8.1 add/remove program utility. Registry searches are negative as well. Running Firefox in "safe mode" prevents the add on from loading, but I still don't know which one it is.

Any suggestions about how to rid myself of this would be appreciated.

Ερώτηση από 988020 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

autoplay and play button do not work for videos

I am trying to play a video (the website supports .webm, .ogv, mp4) but neither autoplay nor the start button seem to work. However, if I slide the control button to the … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to play a video (the website supports .webm, .ogv, mp4) but neither autoplay nor the start button seem to work. However, if I slide the control button to the right (+/- 40 sec) the video does play.

I have tried many of the solutions suggested in other threads (deactivating potential conflicting plugins, resetting Firefox, etc.) but none of them work.

What am I missing?

Ερώτηση από dutch78 6 έτη πριν

Απάντηση από dutch78 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Windows 8.1 Errow in all 3 of my computers

Firefox is not working correctly in windows 8.1 computers. It does not shut down completely and then does not open with this error message. Attaching.... David@XXXxxxx… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is not working correctly in windows 8.1 computers. It does not shut down completely and then does not open with this error message. Attaching.... David@XXXxxxx.com... The window displays the message firefox is already running but is not responding. To open a new window you must first close the existing firefox process or restart your system. This is very annoying it happens all the time.

Ερώτηση από davidalmada 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Accidentally deleted my Firefox data through the uninstallation of Firefox UX browser. Is it possible for me to recover the data?

I chose to delete the Firefox UX's data when I uninstalled it and forgot that it shares the same profile and data with the current Firefox. How is it possible to recover … (διαβάστε περισσότερα)

I chose to delete the Firefox UX's data when I uninstalled it and forgot that it shares the same profile and data with the current Firefox.

How is it possible to recover my data, maybe with a files recovery software like Recuva or something?

Ερώτηση από mohdzarif 6 έτη πριν

Απάντηση από mohdzarif 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox always opens all previous tabs when starting

I've been using Firefox for quite a while, but it has recently begun opening every previously open tab when I restart a session. I only want the tabs I selected for my h… (διαβάστε περισσότερα)

I've been using Firefox for quite a while, but it has recently begun opening every previously open tab when I restart a session. I only want the tabs I selected for my home page to open. I've tried going to the options and selecting "Show a blank page" on startup, but even that is ignored and all of the prior tabs open on each new start. I've rebooted the computer and restarted Firefox, but the problem remains.

Ερώτηση από mjuby 6 έτη πριν

Απάντηση από Ed 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

During migration all of my IE favorites didn't come over. How can I copy the rest of them?

Using the import bookmarks from IE it only brought over some of them. How do I get the rest to come over?

I'm using Windows 8, IE 11.

Ερώτηση από hunter58 6 έτη πριν

Απάντηση από hunter58 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I've migrated FF settings to a new PC and no external link opens now

Couple days ago I've received my new PC and migrated all important data from the old one using a special W8 tool. I've also installed Thunderbird and FF anew, and migrate… (διαβάστε περισσότερα)

Couple days ago I've received my new PC and migrated all important data from the old one using a special W8 tool. I've also installed Thunderbird and FF anew, and migrated their setting using tools recommended here (FF Sync + MozBackup). And suddenly I've lost a possibility to open any external link in FF now no matter the source (Thunderbird or any other piece of software). Now I have to copy and paste URLs manually. It's not the best solution. Old PC OS: Vista Business, new PC OS: W8.1. Thanks in advance.

Ερώτηση από pawelb284 6 έτη πριν

Απάντηση από pawelb284 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I delete old plugins?

Just recently gotten back into using Firefox. Have been using Chrome. Firefox has one thing that Chrome doesn't have. So I see a number of old Plugs Ins from back when. H… (διαβάστε περισσότερα)

Just recently gotten back into using Firefox. Have been using Chrome. Firefox has one thing that Chrome doesn't have. So I see a number of old Plugs Ins from back when. How do I delete them. I've set to Never Activate. After each Plug In shows RESEARCH. But I don't want to research...I want to delete the old ones. So where do I go from here?

Ερώτηση από Loy 6 έτη πριν

Απάντηση από geonuine 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes seemingly for no reason, no discernable pattern

I'll be browsing, and Firefox will shut down. It's usually when I click on something, but occasionally when I'm just looking at the screen. After the last crash, I reopen… (διαβάστε περισσότερα)

I'll be browsing, and Firefox will shut down. It's usually when I click on something, but occasionally when I'm just looking at the screen. After the last crash, I reopened Firefox and all my tabs came back. This happens once a day, occasionally more. The sporadic frequency makes it hard to troubleshoot extensions.

Crash Report IDs bp-420fd7ff-aa6e-4cd5-85d2-4cb122131104 bp-b3bbea0c-8e6b-4ad0-bb61-661ae2130820 bp-aef166ed-f8d3-421d-8ace-9d3bb2130819

Thank you!

Ερώτηση από ThePixelWhisperer 6 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No data shown on Lightbeam screen

I have 64 bit Windows 8.1. I have activated Lightbeam but I cannot see any data about the sites I have visited. It tells me I haven't visited any, which is not true. What… (διαβάστε περισσότερα)

I have 64 bit Windows 8.1. I have activated Lightbeam but I cannot see any data about the sites I have visited. It tells me I haven't visited any, which is not true. What should I do?

Ερώτηση από roger_penny 6 έτη πριν

Απάντηση από roger_penny 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 25 wont update, nor install fresh.

Firefox downloads the update, "Installs", and after that it says that I need to restart the firefox. I restart firefox, but it says that the partial update was not applie… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox downloads the update, "Installs", and after that it says that I need to restart the firefox. I restart firefox, but it says that the partial update was not applied, and will download the complete file in order to update. After that, it restarts, and says there were problems to perform the update.

When I try to perform a fresh install it says extracting and then the program disappears and does nothing.

Please help.

Ερώτηση από Heavenly_King 6 έτη πριν

Απάντηση από Heavenly_King 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can i change the behaviour for the firefox menu so lists open instead of opening the 1st option?

is it possible to adjust the way the orange firefox menu behaves when you click an option? currently hovering over an option opens the list underneath it(such as a list o… (διαβάστε περισσότερα)

is it possible to adjust the way the orange firefox menu behaves when you click an option? currently hovering over an option opens the list underneath it(such as a list of bookmarks for the bookmarks option, or a list of visited pages for the history option) and clicking it opens the first item in the list. i'd like to change this so the list is opened when you click an option too, since it's not possible to hover using a touchscreen. it's rather annoying when the bookmarks management screen opens if all i want to do is bookmark the current page(which isn't possible from that screen)

Ερώτηση από thedicemaster 6 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

WordPress is causing a Not Responding in FireFox 25

Hi there. Since we've had the update from FireFox 24 to version 25 we have found a lot of problems with WordPress websites that we run. When you go into the back-end an… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there.

Since we've had the update from FireFox 24 to version 25 we have found a lot of problems with WordPress websites that we run.

When you go into the back-end and go to make ANY changes in FireFox 25 one of two things happen. 1. FireFox says Not responding and takes a long time to stop "Not Responding" or 2. It crashes and we have to start all over again.

We did not have any of these problems with FireFox 24.

Now on the other hand it could be the new version of WordPress itself 3.71 as this has also just been updated just recently.

The front end of the WordPress websites works just fine, it is just moving around in the back-end that is causing the problem.

If we change and use Chrome or (dare I type it IE10) we done seem to have the problem, but I like FireFox.

Has anybody out there got any thoughts or Ideas.

Kind regards John

Ερώτηση από John-TLC_Hamilton 6 έτη πριν

Απάντηση από kobe 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

the print button with Win8.1 in any pages don't work, only empty papers

Many web pages contain a print button to print content. Since the upgrade to win 8.1 these buttons no longer work. in other browsers work the same pages properly.

Ερώτηση από pst53 6 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox has stopped inserting my password since version 23.

Firefox has stopped inserting my password since version 23 (only on this computer). When i'm trying to sign in, it inserts my login only, without a password. "Remember pa… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has stopped inserting my password since version 23 (only on this computer). When i'm trying to sign in, it inserts my login only, without a password. "Remember passwords for sites" option is enabled. Also I can see all of my password in the "Saved Passwords" window. I have another computer with Firefox (Firefox Sync enabled, same extensions and plugins, same settings), and it works fine there.

Ερώτηση από dropsonic 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν