Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

latest download

L.S., by installing the latest download all my passwords are gone. I ask you urgently to let me now how to undo the latest installation (I believe it was yesterday) . I'm… (διαβάστε περισσότερα)

L.S., by installing the latest download all my passwords are gone. I ask you urgently to let me now how to undo the latest installation (I believe it was yesterday) . I'm really very disappointed. I do not know all the passwords by heart. Please help me ASAP.

Many thanks and fiendly greetings, Marianne

Ερώτηση από Marianne51 7 ώρες πριν